Behoud van inschrijfduur huurwoningen WoningNet

Met ingang van 1 juli 2022 zijn er een paar veranderingen bij de verdeling van woningen in de regio Eemvallei. Eén daarvan is het behoud van 75 % van de inschrijfduur als u zich binnen een jaar opnieuw inschrijft.

Wat verandert er?

Er zijn vier belangrijke veranderingen. Woningzoekenden raken niet meer alle inschrijftijd kwijt als ze een woning accepteren. De leeftijdsgrenzen voor jongerenwoningen en voor seniorenwoningen worden regionaal gelijkgetrokken. Voorwaarden aan de huishoudgrootte worden gelijkgetrokken. Alle gemeenten die woningen verloten doen dat voor maximaal 20% van het woningaanbod.

1. Behoud inschrijfduur

Accepteert u een woning via WoningNet Eemvallei? Vanaf 1 juli 2022 behoudt u dan 75% van de inschrijfduur als u zich binnen een jaar opnieuw inschrijft. De inschrijfduur is de periode vanaf de inschrijving als woningzoekende tot nu. Op deze manier kunt u sneller verhuizen als de woning toch niet bevalt of uw persoonlijke situatie verandert.

2. Leeftijdsgrenzen

In de regio Eemvallei gelden in alle gemeenten dezelfde leeftijdsgrenzen voor woningen die worden aangeboden voor jongeren of senioren. Jongerenwoningen worden toegewezen met een maximale leeftijd van 23 of 28 jaar en seniorenwoningen met een minimale leeftijd van 65 jaar.

3. Grotere woningen naar grotere huishoudens

In alle gemeenten kunnen woningen met vier kamers met voorrang toegewezen worden aan huishoudens van twee of meer personen. In de gemeente Soest gebeurt dit al een jaar.

4. Loting

In bijna alle gemeenten in de regio worden nu woningen verloot. Deze gemeenten hanteren allemaal een maximum van 20% van het woningaanbod voor loting. De gemeente Soest is een jaar geleden al overgegaan van 100% loting naar 20% loting.

Wat moet u doen voor de regeling Behoud Inschrijfduur?

De regeling gaat in op 1 juli 2022 en geldt voor iedereen die een woning via WoningNet Eemvallei heeft geaccepteerd vanaf 1 oktober 2021.

Heeft u tussen 1 oktober 2021 en 1 juli 2022 een woning geaccepteerd en zich opnieuw ingeschreven?

U hoeft dan niets te doen. WoningNet registreert de aangepaste inschrijfduur automatisch in uw inschrijfgegevens. U kunt dit zelf controleren op de website van WoningNet bij Mijn WoningNet onder Mijn Profiel en dan onder Voorrangsregelingen.

Heeft u tussen 1 oktober 2021 en 1 juli 2022 een woning geaccepteerd en zich nog niet opnieuw ingeschreven?

Dan kunt u zich opnieuw inschrijven via WoningNet. De kosten hiervoor zijn € 17,50. Als u de huidige woning accepteerde na 1 oktober 2021 dan wordt de inschrijfduur automatisch in uw inschrijfgegevens aangepast. U kunt dit zelf controleren op de website van WoningNet bij Mijn WoningNet onder Mijn Profiel en dan onder Voorrangsregelingen.

WoningNet probeert alle woningzoekenden die vanaf 1 oktober 2021 een woning hebben geaccepteerd en nog niet opnieuw zijn ingeschreven per e-mail te benaderen. Wanneer de bij WoningNet beschikbare contactgegevens niet meer actueel zijn kunnen zij dit bericht niet toesturen.