Bekendmaking noodverordening Vlasakkers

De burgemeester heeft op 29 augustus een noodverordening getekend. Deze noodverordening maakt het mogelijk een rioolpersleiding op het oefenterrein de Vlasakkers met spoed te vervangen.

De rioolpersleiding is in dermate slechte staat dat als gewacht wordt met vervangen er een zeer reƫle kans is op een grote breuk. Een dergelijke breuk zou grote gevolgen hebben voor onze drinkwatervoorziening en nabijgelegen natuurgebieden. De burgemeester heeft bevolen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 4 september aanstaande te beginnen met de vervanging. De werkzaamheden zullen ongeveer 4-5 maanden duren. De noodverordening is van kracht tot 1 februari 2020 en wordt ingetrokken zodra de werkzaamheden zijn afgerond.

Verordening ex artikel 176 van de Gemeentewet in het kader van de handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar aangaande vervanging persleiding oefenterrein de Vlasakkers:

Noodverordening Vlasakkers GETEKEND (pdf, 14 MB)

Naar overzicht