Betrokkenen brengen wensen in voor nieuwe sporthal

Afgelopen maandagavond is weer een volgende stap gezet op weg naar een nieuwe sporthal in Soest. Ongeveer 35 buurtbewoners, sporters, vertegenwoordigers uit het onderwijs en andere betrokkenen bogen zich over de vraag ‘Waaraan zou een nieuwe sporthal aan de achterkant van sportboulevard de Engh volgens u moeten voldoen?’.

De avond begon met een korte terugblik. Waar komen we vandaan en waar staan we nu? Op 20 februari was een eerste ontmoeting met de buurt, sport, onderwijs en andere betrokkenen. De gemeenteraad stemde vervolgens op 14 maart in met het collegevoorstel om een nieuwe sporthal aan de achterkant van sportboulevard de Engh verder te onderzoeken. Dat betekende dat er gewerkt kon worden aan de uitwerking van een programma van eisen, waarbij ook de financiële haalbaarheid onderzocht wordt.

Waardevolle inbreng voor een programma van eisen

Op maandag 13 mei brachten de aanwezige deelnemers allerhande wensen in. Men vroeg bijvoorbeeld aandacht voor goede geluidsoplossingen, een groene uitstraling, een hoogte die past bij de omgeving, goede parkeervoorzieningen, adequate verkeersafwikkeling en een fraaie inrichting van de openbare ruimte met zowel voordelen voor de sportboulevard als de buurt. De avond leverde daarmee waardevolle inbreng op voor het programma van eisen vanuit verschillende belangen en perspectieven. Tegelijkertijd was er tijdens de gesprekken in de themahoeken ‘binnen’ en ‘buiten’ ook veel oog en oor voor elkáár.

Concept programma van eisen gereed op 11 juni

De volgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 juni. Alle betrokkenen ontvangen hiervoor wederom een uitnodiging. Tijdens deze bijeenkomst staat het concept programma van eisen centraal. Welke wensen en eisen kunnen wel en welke kunnen mogelijk niet vertaald worden in het programma van eisen en waarom precies?

Planning

De planning voor het gehele besluitvormingsproces om te komen tot een nieuwe sporthal in Soest ziet er als volgt uit:

  • Participatieproces
    (meedenken door sport, onderwijs, omwonenden en andere belanghebbenden): april – juni 2019
  • Programma van eisen en businesscase: april – september 2019
  • Collegevoorstel: september 2019
  • Raadsbesluit: oktober 2019

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de projectpagina: Nieuwe sporthal bij sportboulevard de Engh

Naar overzicht