Bijzonder groenbeheer in Soest: natuurgebied en ijsbaan in één.

Twee jaar geleden is de gemeente in gesprek gegaan met het bestuur van de ijsvereniging Peter’s baan met de vraag: is duurzaam natuurbeheer te combineren met een ijsbaan? Door zowel de gemeente als de ijsbaanvereniging is er daarna tijd en energie geïnvesteerd in gesprekken, het maken van plannen en het uitwerken van een ontwerp. Het bleek inderdaad mogelijk te zijn om deze unieke combinatie te maken. De afgelopen maanden zijn de plannen tot uitvoering gebracht, afgelopen week is als laatste het hek geplaatst en is de ijsbaan – als het gaat vriezen – klaar voor gebruik.

Unieke combinatie

‘Het een staat het ander totaal niet in de weg’, aldus Aukje Treep - wethouder van o.a. Natuurontwikkeling. ‘In de winter wordt de ijsbaan – als er ijs ligt - opengesteld voor publiek. In de overige maanden is het gebied afgesloten. Het beheer van het gebied rond de ijsbaan is onderdeel van onze “stepping stones-strategie” uit het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP). Vanaf 1990 hebben we steeds meer poelen aangelegd in het buitengebied van gemeente Soest, omdat dit voor de biodiversiteit heel belangrijk is. Het gebied rond de ijsbaan heeft zoveel ‘kwel’ waardoor er van nature een laag water op staat. Dit zorgt ervoor dat je met minimale middelen poelen kunt creëren. Het resultaat is een zeer bio divers natuurgebied waar we in de winter – als het vriest – fantastisch kunnen schaatsen.’

Hoe werkt het?

Aan het begin van de winter wordt er water op het land gepompt voor de ijsbaan, na de winter wordt het water afgevoerd richting de Eem. Harrie Dijkhuizen – als wethouder onder andere verantwoordelijk voor Grondbeleid – licht toe: ‘Vroeger was het terrein in gebruik voor agrarische doeleinden, maar de drassige grond is hier eigenlijk niet geschikt voor. Door het gebruik van landbouwmachines ontstonden er hele diepe gleuven en sporen, wat het beheer van de ijsbaan erg bemoeilijkte. Als de ijsvereniging in de winter het land onder wilde laten lopen stond de waterpomp wel 5 tot 6 weken aan. Omdat we het terrein nu hebben geëgaliseerd, kost dit nog maar een week. Daarbij is het veel veiliger, want de ijsbaan is nu overal 30 centimeter diep. Dus mocht het ijs niet overal even sterk zijn en je gaat erdoorheen, dan is dat niet zo erg.’

Wat zien we in de zomer?

Na de winter wordt het water voor de ijsbaan afgevoerd richting de Eem middels een slim afwateringsstelsel met buizen. Het terrein is in de lente en zomer droger en er zal na verloop van tijd een bloemrijk grasland ontstaan met een grote diversiteit aan plantensoorten. ‘Die vanaf maart tot eind van de zomer bloeit’, aldus Jan Tupker – Beheerder Bos, Natuur en Landschap van gemeente Soest. ‘Dat is niet alleen heel mooi voor iedereen die hierlangs fietst of loopt, het is ook nog eens fantastisch voor de vlinders, bijen en allerlei andere insecten. Die op hun beurt weer allerlei amfibieën, vogels en klein wild aantrekken. ‘Trouwens, het hek dat voor het gebied staat, daar planten we nog een mooie meidoornhaag voor. Eentje die iets hoger staat dan het hek, zodat je dat vanaf de weg niet meer ziet.’

Meer weten?

De gemeente hoopt zoveel mogelijk bewoners en bedrijven te stimuleren om bij te dragen aan de biodiversiteit in de gemeente Soest. Hoe? Jan Tupker: ’Eigenlijk herstelt de natuur zich vanzelf, je hoeft alleen een handje te helpen. Door bijvoorbeeld gemengd zaaigoed te gebruiken van inheemse soorten. En te zorgen voor voldoende water. Dat doen we in het gebied van de ijsbaan in het groot, maar dat kun je natuurlijk ook in het klein doen in je eigen achtertuin.’

 

Als u meer over dit bijzondere gebied wilt weten, ga dan naar deze 360 graden impressie.

Naar overzicht