Bouw nieuwe sporthal Soest gaat van start

Na een roerige tijd waarin een nieuwe sporthal in Overhees niet haalbaar bleek, sprak de gemeenteraad zich in 2019 uit voor een nieuwe sporthal achter Sportboulevard de Engh. Er is sinds die tijd veel werk verzet om te komen tot de daadwerkelijke bouw van de nieuwe sporthal. De ondertekening van de overeenkomst met aannemersbedrijf Bloemendal Bouw B.V. op donderdag 24 februari, markeert de start van de bouw van de nieuwe sporthal in het voorjaar. Sporters en gebruikers kunnen daardoor in het vierde kwartaal van 2023 gebruik maken van hun nieuwe onderkomen.

In het voorjaar van 2020 werd onder toeziend oog van vertegenwoordigers uit de sport en omwonenden, architect AG NOVA gekozen. En nu, in het voorjaar van 2022, na een openbare aanbesteding, is de bouw van de nieuwe sporthal gegund aan aannemersbedrijf Bloemendal Bouw B.V.. Bloemendal is al 60 jaar lang een bekend aannemersbedrijf uit Leusden. In 2018 bouwden zij voor de gemeente Leusden samen met AG NOVA Architecten een multifunctionele sporthal, die aan moest sluiten op de al bestaande accommodatie van de Korfbal- en Handbalclubs. 

Nieuwe sporthal met inbreng van buurt, sport, onderwijs en andere betrokkenen

Buurtbewoners, vertegenwoordigers uit de sport en het onderwijs en andere betrokkenen dachten voortdurend en met grote betrokkenheid mee over de nieuwe sporthal. Veel aandachtspunten met betrekking tot het sporttechnisch gebruik, geluid, duurzaamheid, hoogte van de sporthal en groene inpassing in de omgeving konden worden meegenomen in de plannen.  

Samenhang nieuwe sporthal en gebiedsvisie Dalweg 

Met de nieuwe sporthal achter Sportboulevard de Engh, ontstaat er na de sloop van sporthal Beukendal ruimte voor woningbouw. Dit speelt in op de grote behoefte aan woningen in Soest. De sporthal maakt om die reden onderdeel uit van de nieuw te vormen visie op het hele Dalweggebied.

Planning

De planning voor de nieuwe sporthal ziet er als volgt uit:

  • Start van de bouw: voorjaar 2022
  • Oplevering nieuwe sporthal en ingebruikname: derde kwartaal 2023
  • Oplevering buitenterrein en volledige ingebruikname: vierde kwartaal 2023

Meer informatie

Meer informatie op deze website: Nieuwe sporthal bij sportboulevard de Engh.