College investeert in woningbouw

Meer dan 300 nieuwe betaalbare woningen op de planning in de Gemeente Soest. Dat is het resultaat van de laatste vergadering, afgelopen dinsdag 13 juli, van het college van burgemeester en wethouders voor het zomerreces.

Een resultaat dat voortvloeit uit de keuzes die de afgelopen tijd zijn gemaakt ten aanzien van de woningbouw in de gemeente. De behoefte aan betaalbare woningen werd duidelijk uit het Masterplan wonen. Sindsdien is gestuurd op de bouw van dergelijke woningen in samenwerking met onder andere De Alliantie. Daarnaast is de organisatie volop aan het werk met de mooie initiatieven die er in de gemeente de afgelopen periode zijn ontplooid om nieuwe woningen te creëren.

Het bouwen van voldoende betaalbare woningen is naar overtuiging van het college een cruciale opgave voor de komende periode. Door te investeren in wonen zorgen we ook voor nieuwe impulsen aan de lokale en regionale economie (werkgelegenheid en koopkracht). Hiermee creëren we kansen om het lokale voorzieningenniveau verder te versterken.

De plannen die in voorbereiding zijn liggen, onder andere, in Soest aan de Molenstraat (voormalige gemeentewerf), aan de Dalweg (voormalig verzorgingshuis Groot Engendaal) en aan de Koningsweg (Advisie kantoor). In Soesterberg aan de Rademakersstraat en de Veldmaarschalk Montgomeryweg.

De komende tijd proberen we nog meer projecten vlot te trekken met een speciale taskforce . Met de voorgenomen plannen voor betaalbare woningen hoopt het college van B&W de inwoners van de gemeente Soest meer perspectief op een toekomstige woonplek te bieden

Naar overzicht