Concept LOP 2019-2024 ter inzage

OPENBARE BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Soest maken op grond van de Inspraakverordening bekend dat met ingang van 26 september 2019 tot en met 6 november 2019 voor een ieder het concept “Landschap- en natuurontwikkelingsplan 2019-2024” (LOP 2019-2024) ter inzage ligt.

Inhoud

Het nieuwe Landschaps- en natuurontwikkelingsplan Soest, kortweg het LOP, kent een looptijd van vijf jaar en gaat over de periode 2019- 2024. In dit visie-deel van het LOP is verwoord waar we ons de komende jaren hard voor maken. De gemeente Soest zet in op het versterken van de identiteit, vitaliteit en biodiversiteit van haar landschappen. Er wordt gewerkt aan het verder ontwikkelen van de belevingsmogelijkheden van landschap en natuur. We vragen daarbij meer aandacht voor het cultuurhistorisch erfgoed.

Voor actieve ontwikkeling binnen de gemeente wordt een beroep gedaan op de samenleving. De rol van de gemeente is stimulerend om de gewenste resultaten te behalen. Dit betekent een actieve rol van de gemeente, maar in plaats van investeren in een concreet project, ligt de nadruk meer op investeren in het proces. Daarnaast heeft de gemeente een open blik naar de regio.

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma. In het Uitvoeringsprogramma zijn projecten opgenomen die zorgen voor een actieve landschapsontwikkeling in het buitengebied.

Ter inzage

Het concept “Landschap- en natuurontwikkelingsplan 2019-2024” wordt vanaf 26 september 2019 ter inzage gelegd bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Soest. Het informatiecentrum is elke werkdag geopend van 8.30-17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Het inzien van het concept LOP 2019-2024 bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak. Een afspraak maakt u via (035) 609 34 11. Tegen betaling kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

U kunt het concept LOP 2019-2024 ook digitaal inzien.

Inspraakreacties

Het indienen van inspraakreacties kan op de volgende wijze:

  • schriftelijke inspraakreacties moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Soest, Postbus 2000, 3760 CA  Soest, onder vermelding van: inspraakreactie Landschap- en natuurontwikkelingsplan 2019-2024 .
  • voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer: (035) 60 93 411 en/of (035) 60 93 709 met mevrouw M. van Steen.
  • digitale inspraakreacties kunnen uitsluitend via www.soest.nl/zienswijze ingediend worden onder vermelding van: inspraakreactie Landschap- en natuurontwikkelingsplan 2019-2024. U heeft hiervoor uw DigiD inlogcode nodig. Inspraakreacties kunnen ook per email worden ingediend.
Naar overzicht