Convenant Grenzeloos Actief

Het ministerie van VWS stimuleert de opzet van regionale samenwerkingsverbanden die tot doel hebben de vraag naar sport- en beweegactiviteiten te matchen met het beschikbare aanbod voor mensen met een beperking.

Convenant regio Eemland 2023-2026

In 2017 is een stimuleringsbudget ‘Grenzeloos Actief’ toegekend aan de gemeenten uit de regio Eemland, met als doel een regionaal samenwerkingsverband op te zetten. Na het opzetten is via een samenwerkingsovereenkomst het regionale samenwerkingsverband geborgd in de periode 2019-2022. Met een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst verklaren de betrokken gemeenten de samenwerking te continueren voor de periode van 2023-2026.

Aanbod aangepast sporten 

Het belangrijkste doel van Grenzeloos actief is de regionale vraag en het aanbod op het gebied van Aangepast Sporten in kaart te brengen en actualiseren.

Via het landelijk platform Uniek Sporten kunnen inwoners het aanbod vinden. Ook op de website Sport in Soest is het lokale aanbod te vinden.