Cultuurprijs 2023

Inwoners van Soest en Soesterberg kunnen tot 22 januari 2023 personen of organisaties voordragen voor de gemeentelijke Cultuurprijs 2023.

De gemeente en het Cultuurplatform realiseren zich dat de afgelopen twee jaar voor bepaalde culturele organisaties of personen lastig zijn geweest. Maar in die tijd zijn er juist ook interessante initiatieven ontstaan. Daarom vinden zij het belangrijk mede door de uitreiking van de Cultuurprijs de aandacht voor kunst en cultuur vast te houden. 

Wat is de gemeentelijke Cultuurprijs?

De gemeentelijke Cultuurprijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie uit Soest of Soesterberg die zich de voorgaande twee jaren heeft onderscheiden door activiteiten en/of initiatieven op cultureel gebied met een aantoonbaar belang voor de Soester gemeenschap. De organisatie rond de verkiezing en uitreiking is in handen van Cultuurplatform Soest.

De prijs wordt op 19 april 2023 uitgereikt tijdens een feestelijke happening met publiek, ervan uitgaande dat er dan geen beperkende (corona-)maatregelen zijn. In elk geval zal van de uitreiking ook een livestream worden verzorgd. De winnaar ontvangt 2.000 euro en een replica (unica) van het kunstwerk voor de prijs van Frank Linsewski dat staat in de hal van het gemeentehuis. 

Wie mag voordragen?

Elke inwoner van de gemeente Soest kan tot 22 januari 2023 een voordracht of meerdere voordrachten inzenden. Dit kan via de website Cultuurprijs Soest.

Wie kunt u voordragen?

U kunt personen of organisaties uit onze gemeente voordragen, zowel amateur of (semi)professional. Het kan ook een project zijn van een Soester(bergse) organisatie in samenwerking met een organisatie buiten onze gemeente, zolang de activiteit gericht is op de inwoners van Soest en/of Soesterberg.

De prestaties van de voorgedragen persoon of organisatie moeten geleverd zijn binnen kunstuitingen zoals dans, theater, beeldende kunst, muziek, audiovisuele media, literaire kunst of het behoud van het cultureel- en historisch erfgoed binnen de gemeente Soest. Dit kan zijn op uitvoerend niveau, maar ook op organisatorisch of bestuurlijk vlak.

De jurering

De Nominatiecommissie beoordeelt alle ontvangen voordrachten en bepaalt daaruit vervolgens de vijf nominaties voor de gemeentelijke Cultuurprijs. De onafhankelijke, deskundige jury beoordeelt de nominaties en wijst de uiteindelijke winnaar aan. De organisatie rond de verkiezing en uitreiking is in handen van Cultuurplatform Soest.

Meer informatie vindt u op de website Cultuurprijs Soest.