De uitvoering van Verkeersplan Soest-Zuid

De uitvoering van Verkeersplan Soest-Zuid is in volle gang. We werken aan de doorgaande weg, de N221, en we plaatsen op 30 kilometer wegen snelheidsremmende maatregelen. Doel van Verkeersplan Soest-Zuid is om drukke plekken rustiger te maken. En te zorgen voor een goede doorstroom van het verkeer. 

Werk aan 30 kilometer wegen gaat volgens planning

De Larixlaan, Foekenlaan, Dennenweg, Gentiaanlaan en delen van de Den Blieklaan zijn nu 30 km-wegen. Op dit moment werken we aan de Bartolottilaan en Van Beuningenlaan. de aankomende maanden staan de Hildebrandlaan, Esdoornlaan en een deel van de Den Blieklaan op de planning. 

Winkelcentrum Soest-Zuid bereikbaar

Tijdens het werken aan de weg is de bereikbaarheid van winkels, bedrijven, huisartsen en andere zorgverleners belangrijk. Een winkelcentrum zoals Soest Zuid en een bedrijventerrein zoals Soestdijkse Grachten blijven altijd bereikbaar. Soms moet u even een stukje omrijden. We geven hiervoor duidelijke omleidingsroutes aan. 

Pimpelmees, Koningsweg en Nieuweweg

Op het kruispunt Koningsweg - Pimpelmees leggen we een rotonde aan. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang op gemotoriseerd verkeer zodat zij veilig kunnen oversteken. Op het kruispunt Koningsweg - Nieuweweg leggen we extra rijstroken aan. Hierdoor kan dit kruispunt meer verkeer aan en staat het verkeer minder lang stil. De aanleg van de rotonde op de Pimpelmees start eind juni. Deze is voor autoverkeer klaar voordat het nieuwe schooljaar start, dus eind augustus. De Koningsweg pakken we aan vanaf eind augustus.

We verbeteren kruispunt Soesterbergsestraat-Ossendamweg-Vondellaan

En we breiden het ook uit, zodat meer verkeer er sneller doorheen kan. Voordat we beginnen, werken eerst de nutsbedrijven (water, elektra, gas, telecom) aan de weg. Zij verbeteren het netwerk en vervangen oude leidingen. Dit werk start begin september op de Ossendamweg. De Ossendamweg is dan minimaal zes maanden dicht. We begrijpen dat dit vervelend is voor u. Maar het is echt nodig voor een netwerk dat klaar is voor de toekomst.

Hoe zorgen we ervoor dat het verkeer zo soepel mogelijk blijft rijden door Soest?

De gemeente werkt samen met politie, brandweer, ambulance, Provincie Utrecht en de OV-dienstverleners. De verkeerskundigen van deze organisaties vormen het verkeersteam. Zij houden het verkeer in Soest in de gaten en grijpen in met tijdelijke maatregelen. Denk aan het anders afstellen van verkeerslichten en het afsluiten of openen van wegen. Zo proberen we stilstaand verkeer tijdens de wegwerkzaamheden te voorkomen. 

Blijf op de hoogte met de BouwApp

Wilt u weten wat de werkzaamheden van dit moment zijn? Wij raden u aan op de BouwApp ‘Verkeersplan Soest-Zuid’ te volgen.