Duurzaamheidslening een groot succes

Door de enorme toename van het aantal aanvragen is het budget nu op. Duurzaamheidsleningen worden pas weer verstrekt als het budget is aangevuld. Het college vraagt daarom aan de gemeenteraad om opnieuw een bedrag beschikbaar te stellen.

Met het verstrekken van duurzaamheidsleningen stimuleert de gemeente de noodzakelijke energiebesparing in bestaande woningen als woningeigenaren een financiële drempel ervaren. Dit past bij de duurzame ambitie van het college en het streven om CO2-neutraal te zijn in 2050.

Sinds het beschikbaar gestelde bedrag uitgeput is, zijn de lopende aanvragen aangehouden. Bij een positief besluit van de gemeenteraad in april, worden deze aanvragen verder in behandeling genomen, op volgorde van binnenkomst.

Wethouder Nermina Kundić: “Het is mooi om te zien hoe mensen in Soest en Soesterberg met energiebesparing bezig zijn. En daar kan deze lening goed bij helpen. Inwoners lenen vooral voor zonnepanelen en isolatie. Maar dat kan natuurlijk ook voor de aanschaf van bijvoorbeeld een warmtepomp, zonneboiler of een kleinschalige windturbine. Klinkt ingewikkeld, maar het is zo geregeld en tegen een lage rente. We hopen daarom snel weer een bedrag beschikbaar te mogen stellen.”

Naar overzicht