Evaluatie Uitvoeringsplan Smitsveen

Samen met inwoners uit Smitsveen is het ‘Uitvoeringsplan Smitsveen’ opgesteld; een plan van aanpak om de problemen aan te pakken in de wijk Smitsveen. Dit project is in 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad en per 1 januari 2018 officieel van start gegaan. Voor het project is vijf jaar uitgetrokken. Het ‘Uitvoeringsplan Smitsveen’ is in 2019 opgesteld met een aantal inwoners van de wijk Smitsveen. Er is gestart vanuit wat men kon zien, horen en voelen en samen met de inwoners is bedacht hoe het beter kon. 

De start is anders vormgegeven dan we als gemeente gewend zijn. We zijn gestart vanuit de gevoelens van inwoners en onszelf. Hoe wordt wonen in de wijk Smitsveen beleefd? Daarmee is de aanpak van de uitvoering anders dan normaal. We begonnen met het voeren van gesprekken met inwoners, maakten op basis van die gesprekken een samenhangende aanpak met oplossingen en koppelden hier vervolgens pas indicatoren aan. 

Hoe moet de toekomst van Smitsveen eruit zien?

Samen met onze inwoners en onze maatschappelijke partners hebben we bepaald wat we graag willen voor de wijk en dat is: 
•    De leefbaarheid in de wijk Smitsveen vergroten
•    Het bieden van meer perspectief voor bewoners en jongeren
•    Het verbeteren van de samenwerking tussen partners
•    De ervaren overlast van jongeren verminderen
•    Het verbeteren van de inrichting en de uitstraling van de wijk.

Tussentijds evaluatie

Om te kijken of we die resultaten ook gaan halen, is er met de gemeenteraad afgesproken om tussentijds te evalueren. Omdat het plan samen met inwoners is opgesteld, vertellen we over de veranderingen in de wijk Smitsveen aan de hand van drie fictieve inwoners. We laten zien wat we gedaan hebben in de wijk en wat er nog gedaan moet worden. En wat de inwoners hiervan merken. De verhalen hebben we onderbouwd met cijfers.

Het is nog te vroeg om het effect van de uitvoering van het plan te meten. De fysieke aanpassingen zijn nog niet helemaal af en we hebben pas net een start gemaakt met de veranderingen in de sociale leefomgeving. Wel zien we dat in de eerste twee jaar van de uitvoering van het plan de overlastmeldingen zijn gedaald. Deze evaluatie is echter geen wetenschappelijk onderbouwd onderzoek, maar vertelt het verhaal van Smitsveen van 2016 tot en met 2019.

Wethouder Liesa van Aalst

Liesa van Aalst – als wethouder verantwoordelijk voor het Uitvoeringsplan Smitsveen: “Ons werk is nooit af en dat beseffen we ons maar al te goed. De Corona-crisis laat zien dat we in gesprek moeten blijven met onze inwoners en dat we niet altijd alles zelf in de hand hebben. We zullen moeten blijven inspelen op de omstandigheden. De Aanpak Smitsveen is daarmee niet in steen gebeiteld. Ons doel is dat Smitsveen gezien gaat worden als een gewone wijk, waar gewone mensen wonen. Ze wonen soms alleen wat dichter op elkaar, met de mooie en minder mooie dingen die daarbij horen. We willen voor hen dat er in de toekomst geen speciaal plan meer is, maar gewoon Smitsveen.”

Naar overzicht