Fietswrakken binnenkort verwijderd

Op een aantal plekken in Soest zorgen verkeerd geparkeerde (brom)fietsen voor overlast. Met name rondom de stationsgebieden staan veel fietsen verkeerd geparkeerd.

De gemeente wil graag een veilige openbare ruimte, het fietsgebruik stimuleren, maar ook het uiterlijk aanzien van de gemeente verbeteren. Daarom handhaven wij de komende tijd op verkeerd geparkeerde fietsen op en rond de drie stationsgebieden in Soest. Te beginnen met de handhaving op fietswrakken.

Overlast van verkeerd geparkeerde fietsen

Inwoners hebben vaak last van verkeerd of lang geparkeerde fietsen. Soms zijn ze verwaarloosd, soms staan ze in de weg. Daarom is het verboden om je (brom)fiets buiten de fietsenstallingen te plaatsen op en rond de drie stationsgebieden in Soest. Ook het laten staan van je (brom)fiets langer dan 28 dagen aaneengesloten in een stallingsvoorziening mag niet meer.

De gemeente noemt deze fietsen ook wel 'weesfietsen'. Fietsen die verwaarloosd en niet meer te berijden zijn, de zogenoemde ‘fietswrakken’, mogen ook niet in de openbare ruimte staan. Ook niet in de fietsenstalling. Binnenkort gaat de gemeente beginnen met het handhaven op de fietswrakken. Zo komt meer stallingsruimte beschikbaar en worden minder fietsen buiten de fietsenstallingen geplaatst.

Meer ruimte voor fietsen, schonere omgeving

Met deze maatregel zorgt de gemeente ervoor dat er meer stallingsruimte beschikbaar komt voor fietsers die dagelijks van de fietsenstalling gebruik willen maken. Ook worden de stationsomgevingen hiermee veiliger, schoner en aantrekkelijker. 

Handhaving

Regelmatig kijkt de gemeente of er sprake is van deze overtredingen. De fietswrakken worden direct vernietigd. De overige fietsen worden vanaf volgend jaar naar de nieuwe gemeentewerf gebracht aan de Lange Brinkweg. 

Naar overzicht