Fietswrakken opgeruimd van de stations

De eerste ‘weesfietsen’ op de stations zijn opgeruimd. In totaal zijn er 126 fietsen weggehaald. Eigenaren kunnen de fiets elke tweede woensdag van de maand ophalen bij de gemeentewerf, Lange Brinkweg 69C. U kunt hier terecht tussen 10.00 en 12.00 uur.

Wilt u uw fiets ophalen? Neem uw identiteitsbewijs, aankoopbon en een sleutel van het slot mee. De kosten zijn 15 euro. 

Handhaving

Op een aantal plekken in Soest zorgen verkeerd geparkeerde (brom)fietsen voor overlast. Met name rondom de stationsgebieden staan veel fietsen verkeerd geparkeerd.

Wij willen graag een veilige openbare ruimte, het fietsgebruik stimuleren, maar ook het uiterlijk aanzien van de gemeente verbeteren. Daarom handhaven wij op verkeerd geparkeerde fietsen op en rond de drie stationsgebieden in Soest. 

Overlast van verkeerd geparkeerde fietsen

Inwoners hebben vaak last van verkeerd of lang geparkeerde fietsen. Soms zijn ze verwaarloosd, soms staan ze in de weg. Daarom is het verboden om je (brom)fiets buiten de fietsenstallingen te plaatsen op en rond de drie stationsgebieden in Soest. Ook het laten staan van je (brom)fiets langer dan 28 dagen aaneengesloten in een stallingsvoorziening mag niet meer.

Meer ruimte voor fietsen, schonere omgeving

Fietsen die verwaarloosd en niet meer te berijden zijn, de zogenoemde ‘fietswrakken’, mogen ook niet in de openbare ruimte staan. Ook niet in de fietsenstalling. Door te handhaven komt meer stallingsruimte beschikbaar en worden minder fietsen buiten de fietsenstallingen geplaatst. De stationsomgevingen worden hiermee veiliger, schoner en aantrekkelijker.

Naar overzicht