Financiële steun maatschappelijke en culturele vrijwilligersorganisaties

De financiële gevolgen van de coronamaatregelen worden breed gevoeld in Soest. Dit geldt voor ondernemers, ZZP-ers, maar ook voor vrijwilligersorganisaties die wel vaste lasten hebben, maar veel minder inkomsten. Voor Soest is het heel belangrijk dat maatschappelijke en culturele organisaties blijven voortbestaan. Daarom heeft het college van B&W besloten deze organisaties financieel te steunen als ze in financiële problemen zitten door de coronamaatregelen. 

We ontvingen de afgelopen periode een aantal verzoeken tot steun. Om de aanvragen op een gelijkwaardige manier te kunnen behandelen zijn voorwaarden omschreven waaraan de gemeente gaat toetsen. Zo kunnen ook aanvragen getoetst worden die wellicht nog gaan volgen. Eén van de voorwaarden is dat er door de aanvragende organisaties geen gebruik kan worden gemaakt van andere regelingen en er geen reserves zijn. De steun is echt bedoeld voor acute nood. 

Het is lastig op dit moment in te schatten hoeveel aanvragen voor financiële steun er vanuit vrijwilligersorganisaties zullen komen. Dat hangt vooral af van de situatie in de komende periode. Komt er opnieuw een besmettingsgolf waarbij maatregelen weer strenger worden dan kan dat betekenen dat er meer aanvragen gaan komen dan in de situatie dat er stap voor stap versoepelingen blijven komen.

Naar overzicht