Gemeente en de Alliantie willen samenwerken voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Soest en de Alliantie Ontwikkeling B.V.

Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek naar de das en de rest van het haalbaarheidsonderzoek, bereidt het college vast stappen voor die nodig zijn om tijdelijke flexwoningen voor de gemeentelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen op het veld bij Insingerstraat/Den Blieklaan te realiseren. Of dit een haalbaar is, is nog niet zeker.

Het college wil hiervoor samenwerken met een deskundige partij op het gebied van sociale woningbouw en -verhuur en sluit daarom deze overeenkomst met de Alliantie. Ruim 800 omwonenden in de omgeving Insingerstraat/Den Blieklaan, zijn hiervan met een brief op 20 januari 2023 (pdf, 85 KB) op de hoogte gesteld. 

Tijdelijke huisvesting

Op het perceel zullen flexwoningen voor tijdelijke huisvesting worden ontwikkeld door de Alliantie. De tijdelijke huisvesting zal worden ingezet voor de gemeentelijke opvang Oekraïense vluchtelingen. 

In de gemeente Soest verblijven op dit moment 135 Oekraïense vluchtelingen. Zij worden ondergebracht in verschillende woningen en deels bij particuliere gastgezinnen. Bij zowel de gastgezinnen als de Oekraïense vluchtelingen bestaat de wens om weer zelfstandig een huishouding te voeren. De gemeente wil zich inspannen om veilige opvangplekken voor de lange termijn te creëren voor de gemeentelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. 

Als de noodzaak daarvan niet meer aanwezig is, worden in deze sociale woningbouw in overleg tussen de gemeente en de Alliantie andere doelgroepen gehuisvest. De woningen zullen niet bestemd worden voor verkoop of niet-geliberaliseerde huur en er is geen winstoogmerk. 

De uitgifte en ontwikkeling van dit perceel van de gemeente Soest draagt bij aan de behartiging van de publieke taak van de gemeente. Omdat de Alliantie een woningcorporatie is die uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam is en haar financiële middelen uitsluitend voor dit belang inzet, beschouwt de gemeente Soest deze partij vooralsnog als de enige geschikte partij. Tot 20 dagen na het publiek worden van deze samenwerkingsovereenkomst kunnen zich bij de gemeente nog andere gegadigden melden die belangstelling hebben. Als dat niet gebeurt, heeft het college besloten verder te gaan met de Alliantie.

Invulling samenwerking afhankelijk van haalbaarheidsonderzoek

Deze overeenkomst gaat alleen over hóe de gemeente en de Alliantie willen samenwerken. Het gaat nadrukkelijk niet over de inhoud en haalbaarheid van een eventueel plan. Of er flexwoningen mogelijk zijn op het weiland bij de Insingerstraat/Den Blieklaan, hoeveel en voor hoe lang, moet allemaal nog blijken uit het lopende haalbaarheidsonderzoek. We verwachten de uitkomsten daarvan in het tweede kwartaal van 2023.  

Bent u geïnteresseerd in de details? Lees de volledige tekst van de samenwerkingsovereenkomst (pdf, 428 KB) van de gemeente Soest met de Alliantie.