Gemeente maakt plan met bewoners voor Slangenbosje

De gemeente Soest heeft samen met de werkgroep Slangenbosje een beheerplan opgesteld. In het plan staan onder andere maatregelen voor behoud en beheer om de waarden van het bosje in stand te houden. Het Slangenbosje is een natuurgebiedje dat ingeklemd ligt tussen de Ingenieur Menkolaan en Inspecteur Schreuderlaan in Soest.

Maatregelen voor beheer en inrichting

In sommige stukken van het bosje zijn gaten ontstaan in de bosbegroeiing. Het inplanten van soorten als zwarte els, wilde lijsterbes en gewone vogelkers op deze plek maakt het bosje stabieler. Dode en zieke bomen worden verwijderd evenals ongewenste soorten als gewone esdoorn, Amerikaanse vogelkers en Amerikaans krentenboompje. Op het hooilandje heeft riet zich ontwikkeld in een brede strook langs de rand. Hier wordt straks een intensiever gemaaid. In het plan staan ook maatregelen voor het natter maken van het gebied.

Samenwerking in het beheer

Het daadwerkelijke beheer van het bosje vindt plaats in goed overleg met de werkgroep Slangenbosje. In het beheerplan is aangegeven wat de taakverdeling is tussen de gemeente en de werkgroep.
Wethouder Treep: “Door de betrokkenheid van het bewonersinitiatief Slangenbosje is dit unieke stukje Soest al meer dan 50 jaar bewaard gebleven. Met dit beheerplan werken we samen aan de toekomst van het bosje, zodat we er nog vele jaren van kunnen genieten.”

Het Slangenbosje

Het Slangenbosje in Soest kent een lange geschiedenis die begint in de 18de eeuw. Met de bouw van het landhuis Braamhage in de 19de eeuw begon een lange periode van landgoedgebruik. In 1962 werd het landhuis gesloopt, maar het centrale deel van het landgoed bleef bestaan. Het beheerplan richt zich op dit gedeelte van het oude landgoed Braamhage. De naam Slangenbosje is de naam die de bewoners aan het bosje hebben gegeven, omdat er in het bosje ringslangen worden gezien.

Naar overzicht