Gemeente ondersteunt sportverenigingen door kwijtschelding huur 1de kwartaal 2021

Het college van B en W scheldt de huren die de sportverenigingen uit Soest en Soesterberg over het eerste kwartaal van 2021 dienen te betalen grotendeels kwijt. Voor deze compensatie wordt een beroep gedaan op de rijksmiddelen die het rijk in dit kader beschikbaar stelt.   

Coronacompensatie

Nadat de sportverenigingen in 2020 al noodgedwongen (gedeeltelijk) moesten sluiten vanwege de corona-maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, was dit ook in het 1ste kwartaal van 2021 het geval. We zien dat de coronacrisis zowel sociaal als financieel een behoorlijke impact heeft op de sportverenigingen in Soest en Soesterberg. Daarom is besloten tot een nieuwe (gedeeltelijke) kwijtschelding van de huur. 

Buitensport en binnensport

Omdat buitensportverenigingen wel gedeeltelijk open mochten (kantines moesten gesloten zijn maar sportvelden mochten gebruikt worden), vergoedt het rijk de kwijtschelding hier voor 45%. Vandaar dat wij bij de kwijtschelding voor de buitensport aansluiten bij dit percentage. De binnensport moest geheel gesloten zijn, daarom schelden we deze huur voor 100% kwijt.

Harrie Dijkhuizen (Wethouder Sport):

“Graag ondersteunen we de sportverenigingen in deze lastige tijd. Zowel sociaal als financieel is het nog steeds een moeilijke tijd voor veel verenigingen. Hopelijk komt de finish snel in zicht en tot die tijd is het is roeien met de riemen die we hebben en moeten we er samen de schouders onder zetten.” 

Naar overzicht