Gemeente Soest beperkt eigen CO2-uitstoot

De gemeentelijke organisatie van Soest staat op trede 3 van de CO2-prestatieladder. Daarmee is Soest de tiende gemeente in Nederland. “Ik ben trots,” zegt wethouder Nermina Kundić. “Het laat zien dat we goede stappen maken als het gaat om de Energietransitie en het verminderen van onze CO2-uitstoot.” 
 
“We hebben ons als gemeente Soest aangesloten bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. Zij werken met een prestatieladder, een handig duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt bij het verminderen van CO2 en van kosten, in meetbare resultaten. Zo’n prestatieladder helpt om ons ‘Programma Energietransitie’ waar te maken. Het houdt ons scherp en maakt duidelijk waar we staan,” vertelt wethouder Kundić.
 

“Ik ben trots,” zegt wethouder Nermina Kundić. “Het laat zien dat we goede stappen maken als het gaat om de Energietransitie en het verminderen van onze CO2-uitstoot.”

De prestatieladder

Er zijn vijf treden te op de prestatieladder. Tot en met trede drie is een organisatie aan de slag met de eigen uitstoot (en dat van alle projecten). Volgens dit certificeringssysteem wordt Soest elk half jaar gemonitord. Het energiebeleid, de reductiedoelstellingen en de vooruitgang hierin, worden elk jaar geëvalueerd.

In 2024 wil de gemeente Soest als organisatie 90% minder CO2 uitstoten dan in 2017. Met de inkoop van 100% Nederlandse windenergie en groen gas is al een flinke slag gemaakt maar we zijn er nog niet. 

Dit doet gemeente Soest nog meer aan CO2-reductie:

  • Planmatig verduurzamen van hun vastgoed, zoals het toepassen van isolerende maatregelen.
  • Voorbeelden van gemeentelijk vastgoed: sportclubs, het gemeentehuis en de sportzalen.
  • Kiezen voor elektrische auto's bij vervanging.
  • Ledverlichting toepassen bij openbare verlichting.
  • Stimuleren duurzaam rijden onder het personeel.
  • Inbreng duurzame ideeën van medewerkers stimuleren.

De jaarlijkse uitstoot van de gemeentelijke organisatie staat gelijk aan:

  • De uitstoot van 66 huishoudens voor een heel jaar.
  • 178 keer een retourvlucht voor 1 persoon naar New York.
  • 40 keer met de auto om de aarde rijden.
Naar overzicht