Gemeente vervolgt de planvorming voor vernieuwing woonwagencentrum en woningbouw in gebied Willemshoeve – de Meent

Gemeente Soest werkt momenteel aan de plannen voor het vernieuwen van het woonwagencentrum en woningbouw in het gebied Willemshoeve en de Meent. In 2019 is begonnen met het verbeteren van de situatie op woonwagencentrum de Meent. Daarbij is ook gekeken naar het omliggende gebied dat sinds 2009 is aangemerkt als locatie voor woningbouw. Binnenkort praat de gemeente met betrokkenen uit de omgeving over mogelijke scenario’s.

Totstandkoming

De gemeenteraad stelde in november budget beschikbaar voor de planvorming. In februari 2021 ging zij akkoord met het vestigen van de Wet voorkeursrecht gemeente met het oog op woningbouwontwikkeling in dit plangebied. Deze week besloot het college om zowel het woonwagencentrum te vernieuwen en over te gaan tot woningbouw in deze omgeving.

Planvorming

Wethouder Harrie Dijkhuizen: ‘In de afgelopen maanden werkte de gemeente de ambities voor het vernieuwen van het woonwagencentrum en de woningbouwontwikkeling uit. Dit gebeurde in samenwerking met ontwikkelaar Heijmans Vastgoed. De ambities zijn gebaseerd op eerdere collegebesluiten over de aanpak van het woonwagencentrum, het vastgestelde masterplan wonen en ruimtelijke plankaders. Omdat deze ontwikkeling impact heeft op de omwonenden van het gebied gaan we voordat belangrijke keuzes worden gemaakt, graag met hen in gesprek.’

Gesprekken met betrokkenen

In de komende weken gaat de gemeente in gesprek met omwonenden, belanghebbenden en bewoners van woonwagencentrum de Meent. Zij ontvangen binnenkort een brief met een uitnodiging om mee te denken over de plannen.

Naar overzicht