Gemeentelijke Cultuurprijs 2021

Inwoners van Soest en Soesterberg kunnen tot 27 januari a.s. personen of organisaties voordragen voor de gemeentelijke Cultuurprijs 2021. Hoewel de gemeente Soest en het Cultuurplatform Soest zich realiseren dat bepaalde groepen of personen vanaf eind maart 2020 niets meer hebben kunnen doen, vinden zij het belangrijk juist in deze tijd de aandacht voor kunst en cultuur vast te houden. Daarbij zijn er de afgelopen coronatijd ook interessante initiatieven ontstaan.

Nomineer een persoon of organisatie

Elke inwoner van de gemeente Soest kan tot 27 januari 2021 een voordracht of meerdere voordrachten inzenden via www.cultuurprijssoest.nl.

De gemeentelijke Cultuurprijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich heeft onderscheiden door activiteiten en/of initiatieven op cultureel gebied met een aantoonbaar belang voor de Soester gemeenschap. De organisatie rond de verkiezing en uitreiking is in handen van Cultuurplatform Soest.

Genomineerden kunnen personen (inwoners) of organisaties zijn – amateur of (semi)professional - uit onze gemeente. De prestaties van de genomineerde moeten geleverd te zijn binnen kunstuitingen zoals dans, theater, beeldende kunst, muziek, audiovisuele media, literaire kunst of het behoud van het cultureel- en historisch erfgoed binnen de gemeente Soest. Dit kan ook zijn op organisatorisch of bestuurlijk vlak.

Uitreiking prijs

Alle ontvangen voordrachten worden door de Nominatiecommissie beoordeeld, waaruit vervolgens 5 nominaties worden bepaald. De onafhankelijke, deskundige Jury beoordeelt de nominaties en wijst de uiteindelijke winnaar aan.

De prijs wordt op 21 april 2021 uitgereikt tijdens een feestelijk moment, gezien de Corona perikelen worden vorm, tijd en locatie later bepaald. De winnaar ontvangt € 2.000,- en een replica (unica) van het kunstwerk voor de prijs van Frank Linsewski. 

Meer informatie vind u op www.cultuurprijssoest.nl .

Naar overzicht