Gerichte aanpak mensenhandel

De gemeente wil mensenhandel aanpakken. Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang en met het doel die persoon uit te buiten. Mensenhandel is onacceptabel en moet gestopt worden. De gemeente Soest heeft de ambitie om mensenhandel actief en volledig te bestrijden via inzet op vier activiteiten.

Aanpak mensenhandel op vier activiteiten

De gemeente wil mensenhandel aanpakken door in te zetten op vier activiteiten: 

  • Het vergroten van bewustwording over mensenhandel.
  • Zorgen dat mensen signalen van mogelijke mensenhandel melden.
  • Slachtoffers van mensenhandel leiden naar de juiste hulp en ondersteuning.
  • Zaken met als thema mensenhandel pakken we op met samenwerkingspartners als de politie en het Openbaar Ministerie.

Deze vier activiteiten zijn uitgewerkt in het Uitvoeringsplan mensenhandel. In de aanpak van mensenhandel werken we nauw samen met partners als de politie, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Arbeidsinspectie en zorgaanbieders. De beleidsnota wordt begin 2023 aan de raad voorgelegd.