Gratis inzicht in kosten verduurzamen woning

Het Energieloket van de gemeente Soest biedt gratis een nieuwe tool aan. Het instrument is ontwikkeld om woningeigenaren inzicht te geven in de kosten en baten van investeren in het verduurzamen van hun woning.

Wat kan ik doen aan energiebesparing en hoe verdien ik dit terug

“Welke energiebesparende maatregelen kan ik treffen aan mijn huis, wat gaat dat kosten, hoe betaal ik dat en wanneer heb ik de investering terugverdiend?” Inwonerinitiatief Energie Actief Soest heeft samen met het bedrijf Essy (uit Soest) een handige tool ontwikkeld voor deze vragen. Het is nog in een testfase. Woningeigenaren uit Soest en Soesterberg worden van harte uitgenodigd gebruik te maken van deze tool en hun feedback te geven.
De tool is te vinden op Energieloket Soest. Uiteraard is het aan deelnemers zelf wat ze met de uitkomsten doen.

Meer informatie vindt u via Energie Actief Soest () of het Energieloket Soest ().

Naar overzicht