Groot onderhoud De Schans

De verharding van De Schans is verouderd en aan vervanging toe. Daarom start Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. op maandag 7 september 2020 met de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden in De Schans. Zo zorgen we ervoor dat deze straat er straks weer netjes uitziet.

De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland in 2020, van week 37 tot en met week 44. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De uitvoering van de eerste fase start maandag 7 september 2020, de laatste fase wordt naar verwachting eind oktober 2020 afgerond. Spullenhulp en de Milieustraat blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar via een tijdelijke platenbaan.

Wat gaan we doen?

De verharding van de rijweg van De Schans wordt waar nodig opnieuw bestraat en het trottoir wordt vervangen. De trottoirs krijgen nieuwe tegels en de rijweg nieuwe betonstraatstenen. De waterafvoer van de sloot wordt verbeterd door deze te schonen en opnieuw te profileren. In november worden nieuwe bomen geplant en wortelschermen aangebracht om wortelopdruk te voorkomen. Ook wordt De groenstrook tussen De Schans en Lange Brinkweg 69 opgeschoond.

Naar overzicht