Handhaving op gebruik van lachgas

Vanaf 1 juli aanstaande gaan politie en gemeente handhaven op het gebruik van lachgas in de openbare ruimte. Vanaf die datum wordt het eenvoudiger om een bestuurlijke strafbeschikking uit te vaardigen op grond van de APV. Daarmee wil de gemeente het landelijke lachgasverbod niet afwachten maar al eerder actie ondernemen.

Overlast

Het gebruik van lachgas gaat regelmatig gepaard met overlast. Onder invloed van lachgas gedragen mensen zich in groepsverband vaak baldadiger. Met het verbod hoopt de politie samen met de boa’s van de gemeente dit gedrag eveneens te beperken. 

Verboden

Het gebruik van Lachgas is verboden op grond van artikel 2:74a: “Het hinderlijk gebruik van verdovende middelen”. Hieronder valt ook lachgas omdat het valt onder ‘daarop gelijkende waar’ als genoemd in dat artikel. Een wijziging van de APV is hierdoor niet nodig om tegen het gebruik van lachgas te kunnen optreden. 

Handhaving

De komende tijd zal er door (jeugd)boa’s, wijkagenten en jongerenwerkers op straat gewezen worden op dit verbod zodat de mensen die lachgas gebruiken zich ervan bewust zijn dat er na 1 jul op gehandhaafd gaat worden.

Naar overzicht