Herplanten bomen in Soest en Soesterberg

Soms worden bomen door ziekte of ouderdom slechter of gaan dood. Eind vorig jaar hebben wij de dode en slechte bomen in onze gemeente gekapt. Dit doen wij omdat deze bomen niet meer veilig zijn. Daar waar het boven én onder de grond kan, planten we nieuwe bomen. 

Goede voorbereiding

Voor het herplanten brengen we eerst een goede groeiplaatsverbetering aan. Nieuwe bomen geven we bijvoorbeeld bomenzand (in verharding) of bomengrond (in plantsoen of gras) mee bij het planten. In deze grond zit de juiste voeding voor de boom. Bij bomen die nu dicht op de bestrating staan stoppen we nu ook wortelschermen in de grond. Op deze manier voorkomen we wortelopdruk. Dit werk wordt uitgevoerd door van Dorresteijn uit Soest en De Ridder uit Soesterberg. Het planten van de bomen staat gepland voor begin 2024.

Bomen moeten passen in de omgeving

De bomen die geplant worden moeten passen bij de omgeving, ook als ze straks groot en volwassen zijn. De gemeente Soest kiest voor toekomstbestendige bomen. Dit betekent dat de bomen tegen droge zomers en koude winters moeten kunnen. Hier wordt goed over nagedacht. Er wordt gekeken naar de omgeving en wat daar al natuurlijk groeit. 

Ook onder de grond moet het mogelijk zijn om een nieuwe boom te planten. Soms is het door kabels en leidingen niet verstandig om weer een boom te planten op dezelfde plek. We kiezen er dan voor om de plaats iets op te schuiven of om geen boom te herplanten.