Hoe veilig is onze gemeente?

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die in het kader van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan ruim 2700 inwoners van de gemeente Soest.

Wat is de Veiligheidsmonitor?

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het onderzoek in onze gemeente begint omstreeks 23 augustus. De resultaten worden in maart 2020 verwacht.

Veiligheidsbeleid

We gebruiken de uitkomsten van dit jaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van het veiligheidsbeleid voor onze gemeente. Daarnaast wordt de Veiligheidsmonitor ook als extra instrument gebruikt om de resultaten van het uitvoeringsplan voor de wijk Smitsveen te meten. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Burgemeester Rob Metz benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: "Het is essentieel dat we weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Zo kunnen we onze inzet beter afstemmen op wat er echt leeft". Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de inwoners die benaderd worden meedoen aan het onderzoek: "Alleen bij een hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente."

Uitnodiging vragenlijst

Ruim 2700 inwoners ontvangen uitnodiging om vragenlijst in te vullen. Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Veiligheidsmonitor? Dat kan via www.veiligheidsmonitor.nl.

Naar overzicht