Houtdiefstal

We merken dat de laatste tijd veel hout of houtsnippers worden meegenomen uit de openbare ruimte. Dit hout ligt daar omdat het is overgebleven van werkzaamheden en nog wordt opgehaald. Soms zagen we ook dode bomen om en laten deze expres liggen omdat insecten afkomen op de verrotting van het hout. Deze insecten zijn dan weer het voedsel voor vogels. 

Ons vermoeden is dat de hoge gasprijzen en de stijgende houtprijzen ervoor zorgen dat mensen op zoek gaan naar goedkopere alternatieven. Het is alleen niet de bedoeling om hout uit de openbare ruimte mee te nemen. Sterker nog, het meenemen van bewerkt hout of afzagen van bomen is strafbaar. Ook het meenemen van losliggende takken of stammen, blad of ander groen valt als eenvoudige stroperij onder het strafrecht.

De afgelopen tijd hebben we meerdere houtdieven aangehouden. Hierbij hebben we het hout in beslag genomen en zij hebben een proces-verbaal gekregen.