Iemand anders laten stemmen

Onderhandse machtiging

Hierbij zet een kiezer de stempas om in een volmachtbewijs. Van deze mogelijkheid kan hij of zij gebruik maken als degene die men wilt machtigen ook in Soest of Soesterberg woont. Voor een onderhandse machtiging moet de achterzijde van de stempas door de volmachtgever en de gemachtigde ingevuld en ondertekend worden. De gemachtigde brengt de volmachtstem tegelijk met zijn/haar stem uit in het stembureau. Bij een onderhandse machtiging moet de gemachtigde naast zijn eigen identiteitsbewijs ook (een kopie van) het identiteitsbewijs van de volmachtgever tonen in het stembureau. Een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten per verkiezing aannemen.

Schriftelijke machtiging

Een schriftelijke machtiging hoeft alleen gebruikt te worden als de kiesgerechtigde in een andere gemeente binnen de provincie Utrecht of binnen het waterschapsgebied wil stemmen, dan Soest of Soesterberg. Let op: de grenzen van de provincie zijn niet gelijk aan de grenzen van het waterschap. Op www.vallei-veluwe.nl/verkiezingen en www.kiesjouwutrecht.nl is meer informatie beschikbaar.

De schriftelijke machtiging kan ook gebruikt worden als de kiesgerechtigde geen geldig (maximaal vijf jaar verlopen) identiteitsdocument heeft. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever aan de voorzitter te laten zien.

Het aanvraagformulier kunt u downloaden: verzoek om volmacht (pdf, 29 KB).  of aan te vragen bij de afdeling Dienstverlening (Burgerzaken) via telefoonnummer: (035) 609 34 11. Liever persoonlijk langskomen bij de gemeente? De gemeente Soest werkt uitsluitend op afspraak. Maak een afspraak via (035) 609 34 11.

Naar overzicht