Illegaal storten afval

Helaas dumpen mensen nog regelmatig afval in het openbaar gebied. Binnen de bebouwde kom en daarbuiten. Dit gaat van groenafval tot vuilniszakken met restafval tot bouwmaterialen en zelfs chemisch afval. Ook wordt er vaak afval naast verzamelcontainers gezet zoals glas, karton of bijvoorbeeld luiers. We spreken hierbij van illegaal storten of bijplaatsen van afval. Wij controleren regelmatig op verschillende plaatsen.

Aanpak

Iedere week controleren de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) de ondergrondse verzamelcontainers op bijgezet afval. Is dit het geval, dan zoeken de boa’s uit van wie dit afval is. Als de overtreder bekend is, handhaven zij hierop. Dit kan een boete betekenen of de overtreder krijgt de kans om het afval toch nog op te ruimen. 

Buiten de bebouwde kom zijn er minder ogen en oren, daarom is daar iedere dag controle. Mensen dumpen hier vaak afval waarvoor ze niet willen betalen om het af te voeren. Hierbij valt te denken aan autobanden, bouwafval en helaas ook chemisch afval. Maar ook vaak tuinafval aan de rand van het bos. Dit lijkt onschuldig omdat het om natuurlijk afval gaat. Maar planten uit tuinen zijn vaak exotischer dan wat er natuurlijk in Nederland groeit. Weggegooide resten hiervan kunnen weer gaan groeien. Op deze manier kunnen ze de inheemse soorten verdringen. Een goed voorbeeld hiervan is de Japanse duizendknoop die veel overlast veroorzaakt en lastig te verwijderen is. In de buitengebieden handhaven de boa’s direct.

Boetes

De boetes voor illegaal storten van afval bestaan uit een boetebedrag en de kosten voor het opruimen van het afval door de gemeente. Deze bedragen beginnen bij € 100,-, maar lopen al snel op. Daarnaast kan het doorzoeken en opruimen van het afval in rekening gebracht worden. Hierbij wordt met een uurloon van ongeveer €85,- inclusief BTW gerekend. De hoogte van het bedrag hangt dus af van de hoeveelheid afval en de tijd die de gemeente hieraan besteedt om het op te ruimen. 

Het dumpen van bedrijfsafval of grofvuil in de buitengebieden is een milieudelict. Hiervoor wordt een proces-verbaal opgemaakt en daarnaast gaan er ook andere gerechtelijke processen lopen.

Opgeruimd staat netjes

De gemeente Soest is een groene en duurzame gemeente en probeert het zo makkelijk mogelijk te maken om afval op te ruimen en te scheiden. Het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) haalt het huishoudelijk afval op in de gemeente. RMN beheert onder andere de recyclingstations De Schans (voor inwoners van Soest) en De Seijsterberg (voor inwoners van Soesterberg).

Grofvuil kunt u zelf wegbrengen naar het recyclingstation bij u in de buurt. Voor het zelf wegbrengen kunt u ook gratis een aanhangwagen lenen. Ook kunt u grofvuil thuis op laten halen. Kijk hiervoor op de website van het RMN

Is de ondergrondse container vol of kapot? Neem dan contact op met de afdeling Publiekscontacten van RMN via 0900-603 92 22 of info@rmn.nl