Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven

Bedrijven met een informatieplicht moeten bij de overheid melden wat zij doen om energie te besparen. Want ook energie besparen is verplicht voor deze bedrijven. Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Geldt de informatieplicht energiebesparing ook voor u?

Verbruikt uw Wm-inrichting per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan? Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing bepaalt u snel of uw Wm-inrichting onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt.

Rapporteer voor 1 juli 2019

U rapporteert uiterlijk 1 juli 2019 in welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd.

Direct rapporteren

Via het E-Loket informatieplicht energiebesparing rapporteert u aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de door u uitgevoerde energiebesparende maatregelen. Zorg dat u goed voorbereid bent en maak gebruik van de beschikbare hulpmiddelen.

Naar overzicht