Informatiepunt Mantelzorg opent haar deuren in Idea

Veel mensen zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid, vriend of vriendin. Dit noemen we mantelzorg. Zorgen voor een ander kan je veel voldoening geven en tegelijkertijd kan het zwaar zijn. Veel mantelzorgers hebben daarom behoefte aan steun en advies. Dat geldt voor mensen die al mantelzorger zijn, maar ook voor mensen die het nog niet zijn, maar wellicht wel worden. Om nog beter in te spelen op vragen over mantelzorg is het Informatiepunt Mantelzorg geopend in Idea. Het gaat in eerste instantie om een pilot tot het einde van het jaar.

Het aantal mantelzorgers zal de komende jaren groeien en daarmee de ondersteuning voor mantelzorgers ook. Naast het Steunpunt Mantelzorg dat telefonisch en per mail bereikbaar is, bieden we nu dus ook de mogelijkheid tot persoonlijk contact. Het Informatiepunt Mantelzorg is eens in de twee weken geopend.

Wethouder Sociaal Domein, Liesa van Aalst:

"We doen zoveel mogelijk om mantelzorgers steun te bieden in de belangrijke rol die zij vervullen in de zorg voor een naaste. Dagelijks maken zij het verschil voor inwoners met een zorgbehoefte in onze gemeente. Dat draagt bij aan het geluk van individuen, maar heeft ook een grotere maatschappelijke waarde. Met dit informatiepunt, in de vorm van een pilot, onderzoeken we of de mogelijkheid tot persoonlijk contact als een extra steun in de rug wordt ervaren."

Informatiepunt Mantelzorg biedt informatie en steun

Bij het Informatiepunt Mantelzorg kunnen mensen terecht voor alle typen vragen over mantelzorg, het maken van een afspraak voor een adviesgesprek en bijvoorbeeld informatie over cursussen, lotgenotengroepen en inloopmogelijkheden, het overnemen van taken thuis (respijtzorg) en waardering. Ook jonge mantelzorgers zijn van harte welkom!

Inwoners uit Soest en Soesterberg kunnen één keer in de 14 dagen vrij inlopen (zonder afspraak) op maandag van 15.30 tot 17.30 uur in Idea, Willaertstraat 49 in Soest.

  • 30 september - Carrien Eenhoorn van het Steunpunt mantelzorg
  • 14 oktober - Carrien Eenhoorn van het Steunpunt mantelzorg
  • 28 oktober - Amanda Minkema van het Mantelzorgcafé
  • 11 november - Ester Hooreman van de SWOS
  • 25 november - Amanda Minkema van het Mantelzorgcafé
  • 9 december - Maatschappelijk werk Welzin

Voor informatie en advies kan ook altijd contact opgenomen worden met het Steunpunt Mantelzorg: 06 1136 1202 of . Of kijk op www.soest.nl/mantelzorg.

Naar overzicht