Inwoners denken actief mee over zonnevelden en windmolens

In het najaar hebben inwoners van de gemeente Soest aangeven waar windmolens en zonnevelden zouden kunnen komen. Dit deden ze tijdens een aantal workshops. Daarna hebben ruim 900 mensen via internetconsultatie meegekeken met deze locaties. Uiteindelijk gaven ruim 450 inwoners hun mening of dachten actief mee in de workshops. 

Blij met inbreng en betrokkenheid

Wethouder Kundić is blij met de inbreng en betrokkenheid van de inwoners: “Graag wil ik alle inwoners die mee hebben gedaan hartelijk bedanken. Het is best lastig is om mee te denken over onderwerpen die nog niet erg concreet zijn. En toch vinden we het belangrijk om van inwoners te horen hoe zij erover denken”,

De overstap naar schone energie: het houdt inwoners bezig

In september organiseerde de gemeente workshops. Inwoners gaven geschikte en ongeschikte plekken aan en onderbouwden hun keuze, De overstap naar andere vormen van energie roept veel op bij inwoners, van weerstand tot enthousiasme. Ook bleek er behoefte aan informatie over het onderwerp,

Hoe nu verder?

Op de website omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl staan de resultaten van de participatie. Alle meningen worden verwerkt in het Uitnodigingskader voor grootschalige elektriciteitsopwekking, waarin ruimte wordt gegeven aan zonnevelden en windturbines in Soest, De planning is dat de gemeenteraad zich in april 2021 over het voorstel buigt.

Dit beleid is dan de bijdrage van gemeente Soest aan de Regionale Energietransitie (RES) regio Amersfoort.  In een RES staat hoeveel zonnevelden en windmolens er mogelijk kunnen komen in een regio. Uiteindelijk komen alle Regionale Energiestrategieën weer samen in een landelijk plan om in 2050 CO2-neutraal en aardgasvrij te zijn.

Naar overzicht