Inwoners vergroten veiligheid en welzijn

Wat is Buurtwacht Soest?

Buurtwacht Soest bestaat uit inwoners van Soest en Soesterberg. Ze willen niet dat inbrekers ongestoord hun gang kunnen gaan en daarnaast vinden zij een veilige woonomgeving belangrijk. Met inwoners samen kan een verdachte situatie herkend worden en verdere problemen worden voorkomen. De beheerders van Buurtwacht Soest wonen in verschillende wijken in Soest. Het zou zo maar kunnen dat uw buurman of buurvrouw deelnemer is van een Buurtwacht Whatsappgroep en iemand uit uw straat of dichtbij uw eigen woning beheerder is van de Whatsappgroep. Buurtbewoners in Soest en Soesterberg kunnen elkaar via (Whats)app attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. 

Gecertificeerd door vereniging Veiligheidsinitiatief

De vereniging voor burger veiligheidsinitiatieven, Veiligheidsinitiatief, helpt inwoners van gemeenten bij het opzetten en (door)ontwikkelen van een buurtwacht. Veiligheidsinitiatief heeft op basis van gesprekken met Buurtwacht Soest en vragenlijsten over hoe zij hun acties vormgeven, wat goed gaat en waar nog ambities liggen, een oordeel gegeven over de kwaliteit van de activiteiten en de organisatie. 

Lucien Stöpler (voorzitter van Veiligheidsinitiatief); “Wij kijken naar drie punten: is dit een stabiele en goed beheerde groep, is de samenwerking met veiligheidspartners gebaseerd op het naleven van goed gedrag en is de groep effectief. We vinden de samenwerking met veiligheidspartners erg belangrijk, maar de energie van inwoners moet gekoesterd en gestimuleerd worden. We vragen gemeente en politie om met beleid en operatie te ondersteunen en niet te bang te zijn dat burgers eigen richting vertonen. We krijgen vanuit zowel gemeente Soest als de politie Soest daarover ook een zeer positief gevoel. Buurtwacht Soest scoort daarnaast goed op samenwerking en ontwikkeling. Opvallend en onderscheidend is, dat Buurtwacht Soest een eigen app heeft ontwikkeld.” 

Burgemeester Rob Metz

De burgemeester is erg blij met dit burgerinitiatief en is trots op de certificering. “Het is van belang om als overheid juist ook samen met inwoners te zorgen voor een veilige gemeente. Daarbij vormen inwoners vaak de ogen en oren van de samenleving. Wij willen dit vanuit de gemeente aanmoedigen en zeker ook ondersteunen en faciliteren dat inwoners zich hier sterk voor maken. Inmiddels werkt de Buurwacht Soest nauw samen met de gemeente en de politie. Hierdoor kunnen inwoners binnen de geldende regels een bijdrage leveren aan meer veiligheid op straat”. 

De gemeenteambtenaren en politiemedewerkers kijken erg uit naar de verdere samenwerking in de toekomst en zien met tevredenheid terug op de gezamenlijke successen uit het verleden.
 

Wie zijn de gezichten achter Buurtwacht Soest?

Buurtwacht Soest bestaat uit 18 beheerders, waarvan Hans Huijzer en Daphne Pasop de coördinatoren zijn voor de gemeente en politie. Zij worden daarin welwillend ondersteund door de gemeente en de politie en sinds kort zijn ze gecertificeerd door de vereniging Veiligheidsinitiatief. 

Daphne Pasop: “Soest is de eerste gemeente van Nederland, dat is een mooie erkenning. Met deze erkenning kan Buurtwacht Soest haar ambities meer structuur geven en afstemmen met de partners bij de gemeente en de politie. Veiligheidsinitiatief helpt door de aanbevelingen uit de audit te begeleiden en periodiek te evalueren.”

Hans Huijzer: “We zijn trots op de erkenning die we van Veiligheidsinitiatief krijgen. We zetten ons in met positief resultaat maar het kan altijd beter. We willen meer leden, meer betrokkenheid. En ook de samenwerking met gemeente en politie willen we beter structureren. Daardoor zijn we met Veiligheidsinitiatief in zee gegaan.”

Meedoen?

Wilt u ook meedoen met Buurtwacht Soest? Kijk op de website: https://buurtwachtsoest.nl/aanmelden/

Naar overzicht