Inwonersonderzoek over afval scheiden

In het voorjaar van 2024 zijn ruim 500 inwoners van de gemeente Soest gevraagd naar hun kennis, houding en gedrag over afval scheiden. Met dit onderzoek wilde de gemeente input ophalen voor een voorlichtingscampagne over afval scheiden en voor het opstellen van een nieuw Grondstoffenplan. We hebben de belangrijkste conclusies op een rij gezet. 

Uitgangssituatie ondervraagden

Welke afvalbakken in huis

 • De meeste mensen hebben PMD (75 procent), GFTE (71 procent) en papier (71 procent) afvalbakken. Bijna iedereen heeft een restafvalbak. Textiel- en klein chemisch afvalbakken (KCA) zijn minder vaak aanwezig.
 • Inwoners van laagbouw met een kliko hebben vaker PMD (80 procent), GFTE (74 procent) en papier (70 procent) bakken dan inwoners van hoogbouw met ondergrondse containers (respectievelijk 51, 43 en 51 procent).

Onderdeel 1 – Afvalscheiding kennis

Inwoners die twijfelen wat bij welke afvalstroom mag

 • Bijna 40 procent twijfelt over wat er bij PMD mag. Bij andere afvalstromen is dit percentage lager.

Wat doet men bij twijfel

 • 11 procent gebruikt de Afvalwijzer.
 • 38 procent gooit het bij restafval
 • 26 procent zoekt het op in de RMN-app.

Inwoners die fouten maken bij kennis van afvalstromen

 • 20 procent scheidt een opblaaszwembad en piepschuim verkeerd bij PMD, wat recycling verstoort.
 • 13 procent gooit kattenbakkorrels foutief bij GFTE in plaats van bij restafval.
 • 67 procent gooit een drinkglas bij glas in plaats van restafval.
 • Chipszakken en melkpakken worden soms verkeerd bij restafval gegooid in plaats van bij PMD.

Kennis over reden afval scheiden

 • 94 procent weet dat afval scheiden belangrijk is.

Weet de inwoner wat er met het afval gebeurt na inzameling

 • Slechts 44 procent weet wat er met het afval gebeurt na inzameling.
 • 51 procent vindt het interessant om te weten wat er gebeurt na inzameling.

Onderdeel 2 – Afvalscheiding houding

Algemene mening

 • 81 procent vindt afvalscheiding belangrijk.
 • 13 procent vindt afvalscheiding veel moeite kosten en 15 procent vindt het ingewikkeld. Hoogbouwinwoners vinden het vaker ingewikkeld dan inwoners met een kliko.

Verantwoordelijkheid

 • 84 procent vindt afvalscheiding een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • 10 procent vindt het hun eigen verantwoordelijkheid, 5 procent vindt het de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Redenen voor afvalscheiding

 • 78 procent scheidt afval voor betere recycling.
 • 10 procent scheidt afval om kinderen een goed voorbeeld te geven; de helft van deze mensen heeft thuiswonende kinderen.

Onderdeel 3 – Afvalscheiding gedrag

 • Bijna iedereen scheidt PMD (96 procent), GFTE (93 procent), papier (97 procent) en glas (96 procent).
 • Minder hoogbouwinwoners scheiden GFTE (88 procent) in vergelijking met laagbouwinwoners. Het laagste percentage GFTE-scheiders woont in De Eng (63 procent), Overhees (82 procent) en Soesterberg (79 procent).
 • 85 procent scheidt textiel.

Onderdeel 4 – Afvalscheiding service

Wat zou afvalscheiding makkelijker kunnen maken?

 • 32 procent wil vaker lege containers en 30 procent wil meer informatie over wat waar hoort.
 • Interactieve interventies zoals workshops zijn minder populair (5 procent).

Legen van kliko’s

 • 39 procent vindt dat de kliko’s vaak genoeg geleegd worden.
 • De rest wil vooral dat de restafvalcontainer (31 procent) en de GFTE-container (25 procent) vaker worden geleegd.

Onderdeel 5 – Bijplaatsing

Bijplaatsing bij volle of beknelde containers

 • 28 procent zet afval naast de container als deze vol is.
 • 58 procent meldt dit, vooral inwoners van Soesterberg en ’t Hart.
 • Inwoners van Smitsveen zetten het vaakst afval naast de container.
 • 25 procent van de inwoners met ondergrondse containers zet afval naast de container bij een volle container.

Voorkomen bijplaatsingen

 • 56 procent vindt dat het voorkomen van volle containers de oplossing is (dus vaker legen).
 • 31 procent wil naar een naburige container kunnen gaan.
 • 33 procent wil boetes voor bijplaatsers.
 • 15 procent vindt dat het ophalen van grofvuil goedkoper moet worden.

Grofvuil

 • 90 procent brengt grofvuil naar De Schans.
 • 1 procent zet het naast de ondergrondse container, vooral in De Eng en Smitsveen.
 • 11 procent laat afval ophalen; 33 procent van hen vindt dat dit goedkoper moet worden.

Onderdeel 6 – Communicatie

Wijze van informatie over afvalscheiding - hoe

 • 37 procent wil een papieren afvalwijzer, vooral mensen van 45+. Dit is opmerkelijk omdat slechts 11 procent de papieren wijzer daadwerkelijk gebruikt.
 • 31 procent gebruikt liever een app voor de afvalwijzer, minder leeftijdsafhankelijk (13 procent is jonger dan 35 jaar).

Soort informatie over afvalscheiding - wat

 • 60 procent wil meer informatie over welk afval in welke bak moet.
 • 23 procent wil informatie over de service (bijv. milieustraat, ophaaldagen).
 • Dit geldt zowel voor laagbouw- als hoogbouwbewoners.

Contact

 • 70 procent van de inwoners richt zich tot RMN voor afvalscheidingsvragen.
 • Bij laagbouwinwoners is dit slechts 41 procent; 59 procent richt zich tot de gemeente.