Inwonersparticipatieraad Sociaal Domein zoekt voorzitter

Afgelopen zomer heeft de Koepel Adviesraden Sociaal Domein een evaluatie uitgevoerd naar de Adviesraad Sociaal Domein. Op basis van deze evaluatie heeft de Koepel een advies uitgebracht voor de doorontwikkeling van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Soest. De Adviesraad wordt doorontwikkeld naar een Inwonersparticipatieraad. Dit najaar gaat de gemeente uitvoering geven aan dit advies en wordt gestart met de  werving van een nieuwe voorzitter voor de inwonersparticipatieraad.

Vacature voorzitter

Vanaf donderdag 19 november kunnen inwoners solliciteren op de vacature van een nieuwe voorzitter voor de Inwonersparticipatieraad Sociaal Domein. De vacature staat onderaan deze pagina. Inwoners zijn van harte uitgenodigd om te solliciteren. De voorzitter krijgt een belangrijke taak in het opzetten van de Inwonersparticipatieraad.

Wat doet de Inwonersparticipatieraad?

De belangrijkste taak voor de Inwonersparticipatieraad is het meedenken vanuit inwonersperspectief in ons beleid op het Sociaal Domein en het adviseren van het college van burgemeester en wethouders.
De Inwonersparticipatieraad is de onafhankelijke gesprekspartner en adviseur van de gemeente. Leden adviseren vanuit het brede inwonersperspectief waarbij het cliëntenperspectief expliciet aandacht krijgt. Met het samenstellen van een nieuwe Inwonersparticipatieraad willen we dit voor de toekomst weer veiligstellen.

Waardering inzet leden Adviesraad Sociaal Domein

In februari van dit jaar heeft de Adviesraad Sociaal Domein Soest formeel haar ontslag ingediend bij het college van B en W. De leden van de Adviesraad hebben in het evaluatietraject de leden van de Koepel van input voorzien. 
Wij hebben de inbreng van de Adviesraad de afgelopen jaren gewaardeerd. En zijn ook blij dat zij input hebben geleverd voor de evaluatie. We vinden het heel belangrijk dat inwoners een stem hebben in ons beleid op het sociaal domein. 
 

Vacature voorzitter Inwonersparticipatieraad Sociaal Domein

De doorontwikkeling naar een Inwonersparticipatieraad is een uitdaging omdat op een aantal terreinen er wezenlijke en duurzame veranderingen nodig zijn. Dit vraagt een voorzitter van de Inwonersparticipatieraad met een specifieke, tijdelijke opdracht om de doorontwikkeling te ondersteunen. De Inwonersparticipatieraad wordt de komende 1,5 jaar voorgezeten door een voorzitter die zich focust op het ondersteunen van de doorontwikkeling van de adviesraad. De voorzitter is een tijdelijk lid met een specifieke opdracht.

De voorzitter zit de vergaderingen voor, zorgt er voor dat de Inwonersparticipatieraad op sterkte komt, dat de aangescherpte bedoeling van de Inwonersparticipatieraad vorm en inhoud krijgt en dat de gewijzigde werkwijze ingevoerd wordt. De voorzitter hecht waarde aan inwonersparticipatie en vindt het belangrijk dat inwonersperspectief een plek krijgt in de gemeentelijke beleidscyclus. Hij/zij heeft oog voor het proces, de onderlinge interacties en kan omgaan met diversiteit. 

De voorzitter is niet politiek actief, wordt niet geassocieerd met een specifieke politieke kleur, heeft affiniteit (gevoel voor) maatschappelijke vraagstukken, maar is vanwege zijn/haar rol in de Inwonersparticipatieraad geen materiedeskundige. Zijn/haar focus is om de bedoeling en effectiviteit van de raad in het vizier te houden en te zorgen dat de Inwonersparticipatieraad goed functioneert. De voorzitter is faciliterend en kan daar zijn/haar aandacht op richten. De “inhoud inbrengen” ligt bij de leden. 

De voorzitter richt zich op het begeleiden van het proces en op het bewaken van de bedoeling van de Inwonersparticipatieraad, de werkafspraken binnen de raad en met de gemeente, de voorwaarden en het functioneren van "het team". 

Het samenspel en de samenwerking tussen de gemeente en de Inwonersparticipatieraad vraagt de nodige aandacht. De voorzitter is de aangewezen persoon om-in en na overleg met de leden actie te ondernemen richting de gemeente als er vragen zijn rond de samenwerking met de verbindingsmedewerker, de beleidsmedewerkers en/of wethouder. 

Meer informatie of reageren? 

Solliciteren en/of vragen over deze vacature of de sollicitatieprocedure kunt u stellen aan Martijn Vetketel, mail naar postbus2000@soest.nl t.a.v . M. Vetketel.

Naar overzicht