Jaarstukken 2020

Het coronajaar

Toen het college van B&W de begroting voor 2020 opstelde was er nog geen corona. De pandemie zorgde ervoor dat er veel niet mogelijk was. Ook de gemeente heeft niet al haar plannen kunnen uitvoeren. Toch heeft de gemeente, samen met haar inwoners, hard gewerkt aan een duurzame, daadkrachtige en sociale gemeente Soest. In de jaarstukken leest u welke activiteiten zijn ondernomen om daaraan te werken.  

Onzeker financieel vooruitzicht

Het financieel resultaat van 2020 is voor de gemeente Soest geëindigd met een overschot van 0,5 miljoen euro. Dat is beter dan verwacht bij de najaarsnota. Toen verwachtte het college nog een tekort van circa 0,9 miljoen euro. Dit is een eenmalig voordeel. Het voordeel is ontstaan door meevallende uitgaven in het sociale domein. Corona zorgde voor grotere schommelingen in de begroting dan andere jaren. 

De gemeente Soest heeft voor de komende jaren een sluitende begroting. Tegelijkertijd brengen de coronamaatregelen ook groeiende financiële onzekerheden met zich mee. Hoe ontwikkelt de economie zich na deze crisis? En hoe groot zijn de sociale effecten van de crisis? Daarnaast wordt het gemeentefonds volgend jaar misschien aangepast. Het is nog onzeker wat het effect daarvan voor de gemeente Soest is. 

De gevolgen van corona

Het afgelopen jaar hadden de gevolgen van corona de hoogste prioriteit voor het college. Het college heeft bewondering voor het aanpassingsvermogen van haar inwoners. (Horeca-)ondernemers, cultuur- en sportinstellingen hadden het extra lastig. Onder andere met extra ondersteuning heeft de gemeente groepen die het moeilijk hadden, kunnen helpen. Naast corona is ook veel energie gestopt in andere zaken.

Versterken groene omgeving

Wethouder Aukje Treep: “In workshops zouden we samen met bewoners werken aan de omgevingsvisie: hoe moeten Soest en Soesterberg er in 2040 uitzien? Door corona kon alles plotseling niet fysiek doorgaan. We hebben met elkaar snel omgeschakeld. We hebben ook digitaal goede gesprekken gevoerd met ontzettend veel inwoners. Die digitale ontmoeting is een belangrijke methode die we ook in de toekomst verder zullen uitwerken. Ondertussen werkten we hard aan een groene gemeente door openbaar groen aan te leggen en te verduurzamen. Dat deden we bijvoorbeeld in de hofjes van Colenso.”

Stappen gezet in energietransitie

“Ik ben trots op de stappen we die het afgelopen jaar hebben gezet in de overgang naar nieuwe, duurzame energie”, aldus wethouder Nermina Kundić. “Ondanks corona hebben we samen met ondernemers en inwoners mooie resultaten neergezet. Veel mensen hebben gewerkt aan de verduurzaming van hun woning, maar ook ondernemers hebben de nodige maatregelen genomen. Energiecoaches van de gemeente konden daarbij helpen. Zij hebben 60 warmtescans uitgevoerd. Ook hebben we in 2020 50 laadpalen voor elektrische auto’s bijgeplaatst. We hebben ook veel aandacht gehad voor woningbouw in 2020. Zowel beleidsmatig als in de uitvoering hebben we daar een aantal belangrijke stappen gezet. Zo zijn bijvoorbeeld in het project De groene hoogte (Hart van de Heuvelrug) de helft van de woningen opgeleverd. In totaal zijn er ongeveer 200 nieuwe woningen gebouwd in Soest en Soesterberg.” 

Klaarstaan voor wie het nodig heeft

“We willen er zijn voor de mensen die het nodig hebben. Daarom investeerden we in het sociaal domein. Hierdoor wordt onze zorg beter, maar ook betaalbaarder. Ook zorgden we ervoor dat we meer kunnen werken aan preventie. Op die manier helpen we de mensen die echt hulp nodig hebben”, vertelt wethouder Liesa van Aalst. “We startten bijvoorbeeld met opvoedondersteuning in de wijk Smitsveen, maakten plannen om het Spreekuur Jeugd GGZ uit te breiden en startten een campagne om het werkgeverservicepunt onder de aandacht te brengen.”

Soesterberg in uitvoering

“Afgelopen jaar waren we met de uitvoering van het Masterplan Soesterberg precies op de helft van het ambitieuze plan. Ik ben ontzettend trots op wat we in die tien jaar hebben gedaan. Afgelopen jaar werd de nieuwe pleisterplaats ‘Het Soesterdal’ opgeleverd”, vertelt wethouder Harrie Dijkhuizen enthousiast. En we bouwden nieuwe woningen in Soesterberg: de nieuwe woningen binnen project Kamer 1 zijn opgeleverd en we zijn gestart met de bouw van appartementen aan het Den Berghplein.”

Uitkijken naar ontmoetingen

“De kern van mijn werk als burgemeester is het contact met inwoners. Dat heb ik het afgelopen jaar gemist”, aldus burgemeester Rob Metz. “We hebben in deze moeilijke tijd elkaars gezelschap een beetje verloren. Voor mij betekent het werk van de gemeente dat we in gesprek zijn met inwoners. Gelukkig was er digitaal veel mogelijk. Het is dan ook mooi om te zien dat er ondanks de fysieke beperkingen, veel online werd georganiseerd. Ik kijk uit naar het moment dat echte ontmoeting weer mogelijk is. En dat we met elkaar het gesprek kunnen voeren over hoe die toekomst eruit ziet.”

Behandeling in de gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt de jaarstukken op 1 juli in de Opiniërende Raad en op 8 juli in de Besluitvormende Raad. Inwoners zijn van harte welkom om deze bijeenkomsten digitaal bij te wonen.

Naar overzicht