Jaarwisseling redelijk rustig verlopen

De jaarwisseling in Soest en Soesterberg is relatief rustig verlopen. Er is ondanks het landelijk vuurwerkverbod sprake geweest van vuurwerk, maar er waren geen grote openbare ordeverstoringen, alleen een paar kleinere incidenten. Dit beeld van de gemeente Soest past in het beeld van de regio.

Bij een appartement aan de Anthony van Leeuwenhoeklaan in Soesterberg is korte tijd brand geweest, andere brandincidenten zijn op dit moment niet bekend. De hulpverleners hebben in de gemeente Soest overal hun werk zonder ongeregeldheden kunnen doen.

De buurtvaders zijn ook dit jaar de straat op geweest en hebben jongeren aangesproken om ongeregeldheden te voorkomen.

Er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Het aantal incidenten was ongeveer gelijk aan de vorige jaarwisseling. In de wijken Smitsveen, Klaarwater en de Boerenstreek waren een aantal groepjes jongeren die eigenlijk het verder zo rustige beeld incidenteel, maar wel behoorlijk verstoorden onder andere met illegaal vuurwerk.

Wat is de schade?

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat het aantal vernielingen is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Voorlopig wordt de schade geschat op 5000 euro voor Soest en Soesterberg. Het gaat hierbij met name om verkeersborden en prullenbakken.

Burgemeester Rob Metz:

"Ik ben zeer tevreden met het verloop van de jaarwisseling. Er is weliswaar sprake geweest van vuurwerk, maar de openbare orde is niet ernstig verstoord. Mede vanwege de inzet van politie, brandweer, boa’s, de burgervaders en het jongerenwerk  is het relatief rustig gebleven. Daar dank ik hen hartelijk voor. Maar het meest wil ik de inwoners bedanken, want zij hebben veruit het grootste aandeel gehad in deze (relatief) incidentvrije jaarwisseling!"
 

Kerkklokken

In heel Nederland en ook in de gemeente Soest luidden de kerkklokken om middernacht 12.00 uur als teken van verbondenheid. Burgemeester Rob Metz luidde de kerkklokken van de toren van de Oude Kerk in Soest.
 

Naar overzicht