Jong en zorgeloos?! Kruip op 3 juni in de huid van de jonge mantelzorger

In Soest vinden we het belangrijk dat jonge mantelzorgers de aandacht en ondersteuning krijgen die zij verdienen. Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 24 jaar die zorgen voor iemand of zorgen hebben óver iemand. Iemand in hun naaste omgeving die lang ziek is, verslaafd, in de war of depressief. Dit heeft een grote impact op hun leven en hun eigen ontwikkeling. Volgens schattingen van mantelzorg.nl is 1 op de 4 kinderen mantelzorger.

Het zou natuurlijk ideaal zijn als jonge mensen bij bijvoorbeeld hun docent of hulpverlener aangeven dat zij zorgtaken hebben en dat zij hierbij ondersteuning kunnen gebruiken. De werkelijkheid is vaak anders. De toneelvoorstelling ‘What if’ op 14 maart in Idea ging daar ook over.

Presentatie resultaten onderzoek naar behoefte jonge mantelzorgers

We doen er in onze gemeente alles aan om professionals uit de zorg, het onderwijs, de sport én de jonge mantelzorger zelf te bereiken. Want, we kunnen meer voor hen betekenen! De afgelopen maanden deed Marouschka Kuijvenhoven in dat kader onderzoek naar jonge mantelzorgers. De hoofdvraag van haar afstudeeronderzoek is ‘Hoe kunnen we aansluiten bij de behoefte van jonge mantelzorgers?’. Interviews met jonge mantelzorgers vormden de basis voor haar onderzoek.

Op maandag 3 juni presenteert Marouschka de resultaten van haar afstudeeronderzoek. Jonge mantelzorgers, professionals in zorg, onderwijs en welzijn zijn dan van harte welkom. Wat gaat er om in jonge mantelzorgers? Waar hebben zij behoefte aan en waaraan misschien juist niet? Een mooie kans om eens in de huid van een jonge mantelzorger te kruipen. Want, hoe ‘jong & zorgeloos’ zijn zij eigenlijk?

De gemeenten Soest en Baarn werken samen om jonge mantelzorgers te ondersteunen en te waarderen. Samenwerken is logisch omdat de middelbare scholen binnen onze gemeentegrenzen door jongeren uit Soest én Baarn worden bezocht. Daarnaast krijgen veel cliënten en mantelzorgers ondersteuning van zorg- en welzijnsorganisaties die zowel in Soest als Baarn werken.

Het programma ​​​​​​

Voor maandag 3 juni in de Leuning, Oranjestraat 8 te Baarn:

Tijdstip Onderwerp
16:45 uur Inloop
17:00 uur Welkom door Liesa van Aalst, wethouder Sociaal Domein Soest en André van Roshum, wethouder Sociaal Domein Baarn
17:15 uur Presentatie van de onderzoeksresultaten door Marouschka Kuyvenhoven
17:30 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
17:35 uur Live interview met een jonge mantelzorger
17:40 uur Drankje en hapje en gelegenheid om te netwerken
18:00 uur Einde bijeenkomst

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via tav Carrien Eenhoorn.

Ben jij een jonge mantelzorger?

Vragen

Het Steunpunt Mantelzorg staat u graag te woord via 06 - 113 612 02 of . Tips en informatie over hulp en ondersteuning zijn te vinden op www.zorgzaamsoest.nl/jongemantelzorg.

Naar overzicht