Kjoep Dalweg moet verdwijnen

De juridische procedure tussen de gemeente Soest en omwonenden van de kjoep aan de Dalweg is afgerond. De rechter heeft de vergunning vernietigd en de kjoep voor jongeren zal binnenkort weggehaald worden. De gemeente heeft besloten niet in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. 

De gemeente betreurt het dat deze locatie nabij de gemeentetuin door de rechter niet geschikt is bevonden voor het plaatsen van een kjoep en zoekt naar een alternatieve plek. Voor de kjoeps aan de Oostergracht en Zuidergracht wordt een aparte vergunning aangevraagd. 

Burgemeester Rob Metz:

“Wij betreuren het dat de kjoep aan de Dalweg moet verdwijnen. Zoals ook uit de Veiligheidsmonitor opnieuw blijkt, scoort de gemeente Soest niet al te best bij de inwoners waar het gaat om faciliteiten voor jongeren in de openbare ruimte. Hier wilden wij graag in positieve zin aan bijdragen door het plaatsen van de kjoeps, die vanaf de plaatsing begin 2022 goed gebruikt werden. Het zoeken naar een alternatieve plek voor deze kjoep zal niet eenvoudig zijn. De zorgvuldige procedure voor deze vergunning heeft jaren geduurd.”

Procedure

Na het verlenen van de vergunning om drie kjoeps in Soest te plaatsen zijn er bezwaren ingediend tegen alle drie de kjoeps. Deze zijn gedeeltelijk gegrond verklaard waarna er een aanpassing volgde; de vergunning werd voor 7 jaar in plaats van 10 jaar verleend en er werd een duidelijke werkwijze voor de evaluatie na 1 jaar opgesteld. 
Na één jaar blijkt dat de kjoeps aan de Oostergracht en de Zuidergracht kunnen blijven staan, maar de kjoep aan de Dalweg helaas moet worden weggehaald. De rechter stelde dat de vergunning onder andere in strijd is met de geluidsnormen.  

Kjoeps in Soesterberg

Voor twee kjoeps in Soesterberg loopt er nog een bezwaarprocedure in Zeist omdat de locaties van deze kjoeps aan de rand van het dorp net in de gemeente Zeist liggen. Wij verwachten dat deze procedure binnenkort is afgerond en hopen dan de kjoeps te plaatsen. 

Alternatief

De gemeente moet zich nog beraden waar deze kjoep nu geplaatst kan worden. Er wordt gekeken naar een andere plek in Soest. Het vinden van een geschikte plek is niet eenvoudig gebleken, maar wellicht kan de kjoep op een later moment elders in Soest geplaatst worden.