Korte en Lange Brinkweg verkeersveiliger en bestand tegen water

Gemeente Soest heeft een aanpak klaar om de Korte en Lange Brinkweg opnieuw in te richten. Eind 2019 legt de gemeente een eerste ontwerp van de herinrichting voor aan de bewoners. In 2020 volgen de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek om een keuze te maken voor ondergrondse watermaatregelen en het definitieve ontwerp. De watermaatregelen zijn nodig om wateroverlast nu en in de toekomst te verminderen.

Maatregelen

In 2015 heeft de raad een budget beschikbaar gesteld voor het nemen van maatregelen om de verkeersveiligheid op de Korte en Lange Brinkweg te verbeteren. Dit was aanleiding om ook te kijken naar de waterhuishouding in de straat. Met name bij hevige regenval treedt wateroverlast op.

Wateroverlast verminderen

De gemeente heeft meerdere onderzoeken laten uitvoeren om meer grip te krijgen op de waterhuishouding en om wateroverlast met een optimale aanpak te verminderen, nu en in de toekomst. Uit onderzoeken blijkt dat een deel van het tracé alleen bovengrondse maatregelen nodig heeft en een deel ook ondergrondse.

Aanpak verkeer

Er is voor gekozen om het tracé op te splitsen in twee weggedeelten en de herinrichting op deze weggedeelten anders in te zetten.

De Korte Brinkweg en de Lange Brinkweg tussen de Stadhouderslaan en de Korte Kerkstraat worden volledig heringericht. Op de Lange Brinkweg tussen de Korte Kerkstraat en de Eemstraat worden plaatselijke maatregelen getroffen.

Naar overzicht