Leden gezocht voor de Participatieraad Sociaal Domein

Update: 28 september 2022: alle vacatures zijn ingevuld. We danken alle inwoners voor hun interesse en inzet!

De participatieraad is de onafhankelijke gesprekspartner en adviseur van de gemeente. De nieuw samen te stellen participatieraad is uniek en innovatief in haar vorm. Zo vervullen de leden straks een actieve netwerkrol. Ze helpen mee met het verbinden van de verschillende inwonersgroepen uit Soest en Soesterberg aan de ambtenaren die werkzaam zijn binnen het sociaal domein. 

Meer informatie over de participatieraad vindt u op deze pagina: https://www.soest.nl/bestuur-en-organisatie/participatieraad-sociaal-domein