Minder huurverhoging voor mantelzorgers

Mantelzorgers die in de gemeente Soest een woning huren bij Portaal, De Alliantie of Woonzorg Nederland kunnen een lagere jaarlijkse huurverhoging krijgen. Dit geldt helaas niet voor huurders van Cocon Wonen. Dit is namelijk geen toegelaten instelling. De mogelijkheid voor huurverlaging voor mantelzorgers is een landelijke regeling. 

De toegestane maximale huurverhoging per 1 juli 2024 is 5,8 procent. Voor mantelzorgers geldt een maximale verhoging van 5,3 procent. Dit betekent dat uw huur een half procent minder stijgt.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging

Bent u mantelzorger en wordt uw huur met meer dan 5,3 procent verhoogd? Dan kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging. U moet dan een kopie van de mantelzorgwaardering of een mantelzorgverklaring meesturen. De huurverhoging zal dan verlaagd worden.

Wij adviseren u om contact op te nemen met uw verhuurder over de mogelijkheden en de wijze waarop u bezwaar kunt maken.

Wilt u een verklaring aanvragen?

Stuur een mail naar steunpuntmantelzorg@soest.nl of bel de gemeente Soest via telefoonnummer 035-609 34 11. Voorwaarde is dat de mantelzorg voor iemand anders uit hetzelfde huishouden is.

Meer informatie over het aanvragen van een huurverlaging vindt u op de website van uw verhuurder.