Najaarsnota tijdelijke oplossing voor wachtlijsten bouwinitiatieven

Het college van burgemeester en wethouders wil een impuls geven aan woningbouw. Enerzijds vanwege de grote behoefte aan woningen maar ook omdat woningbouw werkt als vliegwiel voor bredere maatschappelijke en economische ontwikkeling.  Op dit moment zijn er echter wachtlijsten voor initiatiefnemers die de hoognodige woningen willen bouwen. Vooruitlopend op de uitkomsten van de ‘taskforce Bouwen en Wonen’ stelt het college de gemeenteraad in de najaarsnota voor om ook zo snel mogelijk die wachtlijsten aan te pakken.

Extra legesopbrengst

In 2021 (en de voorgaande jaren) waren er meer vergunningaanvragen en vooroverleggen dan verwacht. Dat is enerzijds een deel van de oorzaak van de ontstane wachtlijsten. Maar het zorgt ook voor meer legesopbrengsten. Het college wil die extra opbrengsten inzetten om tijdelijk extra capaciteit in te huren om de wachtlijsten weg te werken.

Aanvraag subsidie bij provincie

Ook heeft het college bij de provincie een subsidie aangevraagd die bedoeld is voor gemeenten om woningbouw te versnellen. Daarmee hoopt het college niet alleen sneller het vliegwiel van woningbouw op gang te brengen. B&W willen ook heel bewust de dienstverlening aan ‘bouwende’ inwoners en ondernemers weer op peil brengen.

Waarom wachtlijsten

Wachtlijsten zijn niet alleen in Soest een probleem. De Vereniging Nederlandse Gemeenten gaf in het rapport ‘Het piept en het kraakt in het fysiek domein’ aan dat vooroverleggen en vergunningverlening steeds ingewikkelder worden. Doordat Nederland zo vol is, we het resterende groen willen behouden maar ook extra woningen nodig hebben, wordt het steeds lastiger om plannen te realiseren. Er moeten steeds meer belangen worden gewogen en steeds meer belanghebbenden krijgen een stem in de planontwikkeling. Er zijn steeds meer regels bij gekomen. En het is vrijwel onmogelijk om iedereen tevreden te stellen en de gang naar de rechter is zo gemaakt.

Dit maakt dat procedures aanmerkelijk meer tijd kosten en meer ambtelijke inzet vragen. Helaas is de arbeidsmarkt in deze sector erg krap is. Het vinden en houden van voldoende goede medewerkers is een enorme uitdaging.

Taskforce voor structurele oplossing

Het college wil met de subsidie en de extra legesopbrengsten zorgen dat zaken die nu stil liggen, weer in beweging komen. Dit is echter niet genoeg om op de lange duur te zorgen dat er geen nieuwe wachtlijsten ontstaan. Om dat te voorkomen gaat een taskforce Bouwen en Wonen ook kijken naar structurele oplossingen zoals het verbeteren van processen, verminderen van regeldruk en zorgen voor een goed evenwicht tussen werkzaamheden, ambtelijke capaciteit en geld om dat te betalen.

Naar overzicht