Najaarsnota

De Najaarsnota is voor de gemeente een belangrijk instrument om te kunnen monitoren of we onze doelstellingen voor de Soester Samenleving halen. We verantwoorden hierin naar de gemeenteraad op welke punten we afwijken ten opzichte van de begroting die vastgesteld is voor dit jaar. We zien in de Najaarsnota dat we de begroting dicht naderen en dat de uitvoering van de begroting op schema ligt.

De grootste afwijking die we zien in de Najaarsnota wordt veroorzaakt door de daling van de inkomsten van het Rijk. Hierdoor verwachten we dit jaar af te sluiten met een tekort van € 1,8 mln. Dit bevestigt dat de keuzes die we gemaakt hebben in de begroting om deze financiële tegenvaller op te vangen niet voor niets zijn. We houden vast aan een duurzaam, daadkrachtig en sociaalbeleid en zorgen ervoor dat we toegerust zijn op de maatschappelijke opgaven waar we voor staan.

Gemeenteraad

De Najaarsnota (pdf, 529 KB) wordt besproken in de Opiniërende Raad van 14 november. Op 21 november stelt de gemeenteraad de Najaarsnota vast.

Naar overzicht