Nota Beantwoording zienswijzen Ondernemersfonds vastgesteld

Eind 2018 heeft de Soester Zakenkring bij de gemeente een initiatief ingediend waarin wordt gevraagd een gemeentebreed Ondernemersfonds in te stellen.

Gedurende de periode 2019 – 2020 hebben verschillende onderzoeken plaatsgevonden naar de haalbaarheid van een dergelijk Ondernemersfonds. Van 17 januari tot 17 februari 2020 hebben de documenten ter inzage gelegen.

Het college heeft belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om voor hun belangen op te komen en inzichtelijk te maken hoe zij denken over het Ondernemersfonds.

Op 19 mei 2020 heeft het college kennis genomen van de zienswijzen en heeft zij de zienswijzen beantwoord.  Met de beantwoording heeft het college recht willen doen aan alle zienswijzen die zijn ingediend. Zowel de initiatiefnemers als de indieners van de zienswijzen zijn geïnformeerd.

    Besluit college van burgemeester en wethouders

    Naar overzicht