Omgevingsvisie Provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft, als uitwerking van de Omgevingsvisie Provincie Utrecht de volgende stukken vastgesteld.:

  • Provinciaal programma Wonen en werken en milieueffectrapportage
  • Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022
  • Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022

De provincie heeft deze stukken ter inzage gelegd en geeft u de mogelijkheid daarop te reageren. De ter inzage legging is gestart op 1 juni 2021 en loopt tot 12 juli 2021.

Naar overzicht