Ondergrondse afvalcontainers na participatie inwoners

De gemeente Soest heeft een ontwerp locatieplan gemaakt voor negen nieuwe ondergrondse containers voor restafval. Dit is gemaakt op basis van de wensen van inwoners en randvoorwaarden zoals kabels en leidingen in de grond.

Inwoners hebben voorkeur aangegeven

Wie op een perceel kleiner dan 130 vierkante meter woont, kreeg de keus om het restafval naar een (nieuwe) ondergrondse container in de buurt brengen. Dat scheelt een kliko en dus een extra ruimtegebruik. Ook mensen die dicht in de buurt van een mogelijk nieuwe ondergrondse containers wonen, gaven hun mening. Waar er voldoende animo is, zal de gemeente een ondergrondse container plaatsen.

Gescheiden inzamelen 

Sinds 2018 hebben al veel inwoners in Soest en Soesterberg kliko’s voor GFT, papier en PMD en restafval. Het levert veel nuttige grondstoffen op die weer hergebruikt worden. Het streven is dat er in de toekomst geen of minimaal restafval is, want restafval kan niet gerecycled worden.

Voorstel voor negen locaties

Op basis van de resultaten is er nu een ontwerp locatieplan voor ondergrondse containers. Dit plan ligt 6 weken ter inzage. De ondergrondse containers worden naar verwachting halverwege 2021 geplaatst. 

Ontwerp locatieplan op de kaart

Hieronder vindt u alle markeringen in Soest en Soesterberg voor mogelijke locaties ondergrondse containers.

 

Veelgestelde vragen

Naar overzicht