Onderhoud bomen in november en december

In gemeente Soest hebben we binnen de bebouwde kom totaal ruim 18.000 gemeentelijke bomen. In 2020 heeft de gemeente de dode en/of zieke bomen geïnventariseerd, ook op basis van meldingen van inwoners. Deze bomen kunnen namelijk een gevaar vormen vanwege tak en/of stambreuk. Om dit te voorkomen is er voor 60 bomen een paar weken geleden een kapvergunning aangevraagd. Tussen 16 t/m 27 november gaat de firma Vaarkamp de dode/zieke bomen voor ons kappen.

Herplanting nieuwe bomen

Na het vellen van de bomen worden - waar nodig - de boomstronken weggehaald. De grond wordt daarna bewerkt voor het herplanten van nieuwe bomen. Hiermee krijgen de nieuwe bomen ondergronds genoeg voedzame grond om op te groeien tot een volwassen boom. We planten niet op elke plek waar een boom wordt verwijderd een boom terug. Dit gebeurt alleen op plekken waar nieuwe bomen voldoende ruimte hebben.

Bomeninspectie en snoeicyclus

De gemeente laat 1 keer per jaar een groot deel van de bomen binnen de bebouwde kom controleren door een boomveiligheidsbureau. Deze inspectiecyclus is vanaf dit jaar intensiever, wat de veiligheid en het onderhoud van de bomen ten goede komt. In november en december gaat boomadviesbureau Copijn de bomen controleren in het noorden en midden van Soest. Met de gegevens uit deze inspectie laten we begin 2021 alleen de snoeibehoeftige bomen snoeien. Het gaat om de wijken: Boerenstreek, Soestdijk, ‘t Hart, Soest midden en De Eng.

Heeft u nog vragen?

Bij het kappen en snoeien van de bomen houden we natuurlijk rekening met de wet natuurbescherming (voorheen Flora & Faunawet). Heeft u nog vragen over het kappen, snoeien of onderhoud van de bomen, stuur dan een mail naar postbus2000@soest.nl.

Naar overzicht