Onderhoud Slangenbosje

Het Slangenbosje is met vijf hectare groot het kleinste natuurmonument van de provincie Utrecht. Dit natuurgebied ligt tussen de Ir. Menkolaan en de Schreuderlaan en is door de jaren heen steeds meer tussen de bebouwing komen te liggen. Mooi om te zien dat de natuur bewaard is gebleven, maar zo dicht bij bebouwing eist dit ook beheer en onderhoud. 

Onderhoud en beheer

Het was hoog tijd om de kant van het bos aan de kant van de Schreuderlaan te onderhouden. Hier staan de bomen dicht bij de bebouwing. Bij harde wind is er kans dat omwaaiende bomen op de huizen vallen. In het voorjaar heeft de gemeente daarom gesprekken gevoerd met omwonenden en de werkgroep om de werkzaamheden te bepalen. In overleg hebben zij een definitieve keuze gemaakt welke bomen onderhouden worden.  

De bomen in de eerste acht meter aan de kant met de huizen zijn niet gekapt, maar afgezet (afgezaagd tot een bepaalde hoogte). Omdat het hier om Elzen gaat, zullen deze de komende jaren weer uitlopen. Achter deze singel is het bos gedund. Dit houdt in dat een derde van de bomen gekapt wordt. Dit is nodig om de bomen die overblijven meer ruimte en licht te geven zodat zij een stevige kroon (bovenste gedeelte) ontwikkelen. Een gezonde kroon zorgt voor gezonde wortels.

Werkzaamheden

Na de flora en fauna check (zitten er bijvoorbeeld geen vogelnesten in de bomen) is het zagen begonnen. Omdat het Slangenbosjes een natte bodem heeft, is een trekker te zwaar en te groot en daardoor niet geschikt om het hout te verslepen. Om de bodem en ondergroei van het bosje te sparen, is dit gedaan door sleeppaarden.